כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

אילו מיסים כרוכים בקניית דירה?

קניית דירה כרוכה בתשלום שני סוגי מיסים למדינה:

 

מס רכישה - הרוכשים דירת מגורים חייבים להצהיר תוך 40 יום על ביצוע הקנייה, פרטיה ותמורתה למשרד מיסוי מקרקעין האזורי שהדירה בתחומו, על גבי טופס 7002. לאחר מכן יקבלו שומת מס רכישה, שיש לשלמה תוך המועד הנקוב בה.


ניתן לשלם את המס בכל הבנקים באמצעות שובר תשלום אותו מקבלים במשרד למיסוי מקרקעין בעת הגשת ההצהרה.

 

מס שבח – מס המוטל על השבח במכירת זכות מקרקעין. השבח הינו הסכום שבו עולה שווי  המכירה על שווי הקנייה בעבר, בניכוי הוצאות שהותרו לניכוי על פי דין והתאמות שונות. 


בדרך כלל המוכר נושא בנטל תשלום מס זה. יחד עם זאת, במקרה בו לא קבל המוכר פטור מתשלום המס בהתאם למקרים הקבועים בחוק, נדרש הרוכש לשלם מתוך התמורה המגיעה למוכר, מקדמה על חשבון מס השבח של המוכר.

בעת הגשת הבקשה למשכנתא קחו בחשבון גם הוצאות אלו (מס רכישה ומס שבח) במחיר הכולל.

 

 

הערה משפטית

המידע אינו בבחינת ייעוץ ואינו מחייב את הבנק