נכה

q
תעודת זהות
 
q
אישור על נכות
 
q
אישור זכויות/נסח
 
q
עיוור
תעודת עיוור לצמיתות ממשרד העבודה והרווחה
q
נכה בשיעור 75% ומעלה או מוגבל בניידות בשיעור 75% ומעלה לצמיתות
אישור מביטוח לאומי או ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון המעיד על שיעור הנכות ועל היות הנכות צמיתה/יציבה