צפיפות דיור

q
טופס בקשה לתעודת זכאות
ניתן להגיש את הבקשה להנפקת תעודת זכאות בכל אחד מסניפי מזרחי-טפחות
q
תעודת זהות