זכאים חסרי דירה ותיקים: יחיד

q
תעודת זהות
 
q
תעודת זהות של אחים/אחיות או תצהיר על מספר אחים ואחיות
אח שנפטר - פרטי הנפטר בתעודת פטירה או בתמצית מרשם אוכלוסין