כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

הערות משפטיות

 סך כל ההלוואות כולל המשכנתה לא יעלה על 70% משווי הנכס המשועבד ובכפוף להוראות בנק ישראל

מתן האשראי בכפוף לשיקול דעת הבנק. ליכולת ההחזר של הלקוח ולהוראות בנק ישראל.

אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. האמור הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן ההלוואה.

 
​​

איך לפנות לבנקאים שלנו