בנקאות ישירה

הבנקאות ההיברידית שלנו הופכת את הבנקאות הישירה לישירה עוד יותר.
הבנקאות היברידית מעניקה לך שילוב אידאלי של בנקאי אישי וטכנולוגיה דיגיטלית - על מנת לספק לך שירות טוב מאי פעם.

בערוצי הבנקאות הישירה שלנו ניתן לנהל את חשבונך גם מבלי להגיע לסניף, באמצעות:
 
 ​