כלים לשירותך

שימוש בטוח בדיגיטל

על מנת להבטיח את אבטחת המידע בעת שימוש בערוצים הדיגיטלים מומלץ להקפיד על כמה כללים פשוטים

ביצוע פעולות בעמדות השירות/ כספונים

לפני ביצוע פעולות בשירות עצמי בעמדות השירות ולפני שמכניסים את הכרטיס למכשיר מומלץ לוודא מספר דברים:

 • לא צורף רכיב נוסף לקורא הכרטיסים. ​
 • עמדת השירות במצב תקין ושלם.
 • בעת הקלדת הקוד האישי יש לשים לב שנמצאים במרחק בטוח מהאדם שמחכה אחריכם בתור.
 • בתום השימוש יש לוודא כי הכרטיס לא נשאר בעמדה, הכסף נמשך בהצלחה ולא הושארו במקום ניירות המכילים פרטים אישיים ובנקאיים. 
 • אם אבד כרטיס האשראי או נגנב יש ליידע את הבנק ואת חברת האשראי.
 • במקרה והעמדה אינה עובדת באופן תקין והסניף עודו פתוח יש ליידע את הסניף בנוגע לתקלה. אם הסניף סגור נא חייגו ל 8860*.

שימוש בטוח בכרטיסי אשראי 

 • הכרטיס מיועד לשימושו של בעל החשבון או המורשה מטעמו.
 • הקוד הסודי בן ארבע הספרות הינו חסוי ואישי ונועד לזהות את בעל הכרטיס ולהגן על הפעולות המבוצעות באמצעות הכרטיס. הבנק או כל גורם מטעמו לא יבקש לעולם למסור את הקוד האישי.
 • יש לשמור על הקוד הסודי שלא בסמוך לכרטיס.
 • לא מומלץ לשמור את הקוד הסודי בטלפון הנייד או במכשיר אלקטרוני מכל סוג שהוא.
 • מומלץ לשמור על הכרטיס במקום בטוח.
 • כדאי לעקוב לפחות מדי חודש אחר התנועות והחיובים בכרטיס האשראי. 
 • ​במקרה של שחזור קוד סודי מיידי באתר הבנק או באתר חברת האשראי יש לוודא שאין מצלמות בקרבת מקום או מישהו העלול לצפות בקוד.


​​​​​​​​​​​​​