כלים לשירותך

אבטחת מידע בשירות הפקס של מזרחי-טפחות

מזרחי-טפחות משקיע מאמצים ומשתמש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, כדי להבטיח שפרטי החשבון שלך יישארו חסויים ולא יגיעו לגורמים שאינם מורשים. כל זאת כדי לאפשר לך לקבל את המידע הבנקאי החשוב לך, בכל שעה ובכל תדירות, ישירות למכשיר הפקס שלך בארץ או בחו"ל.

 

מכשירי הפקס והטלפון חשופים לכמה סיכונים עיקריים, בשל היותם נטולי רכיבי אבטחת מידע:

 • חשיפת מידע בסביבת מכשיר הפקס - המידע המועבר אליך עלול להגיע לידיים זרות 
   
 • חשיפת מידע בעקבות טעות במספר - התקשרות למספר פקס הכרוכה בחיוג למספר טלפון עלולה להגיע למספר שגוי ולחשוף מידע על חשבונך.

 

 

כיצד מתבצעת אבטחת המידע?

 • העברת נתונים בפקס רק ללקוחות המנויים על שירות הפקס של מזרחי-טפחות ולאחר קבלת אישור בכתב מאותם לקוחות
   
 • מספר הפקס של לקוחות המעוניינים בשירות נרשם במערכת המחשב הבנקאית ועובר תהליך בקרה, כדי למנוע טעות במשלוח 
   
 • רכיבים טכנולוגיים מתקדמים מותקנים במערכת המחשב הבנקאית שבה שמור מספר הפקס, לאיתור ניסיונות חדירה של גורמים בלתי מורשים.

 

 

כללים לאבטחת מידע

 • עליך לוודא כי בעת ההרשמה לשירות "מזרחי-טפחות בפקס" מסרת מספר פקס נכון 
   
 • מומלץ להשתמש במכשיר פקס הנמצא בשליטתך המלאה, מאחר שהמידע הבנקאי המועבר לך כולל מידע אישי על מצב החשבונות והעסקים שלך בבנק.

 

 

רישום פעילות לקוחות מזרחי-טפחות במערכות המחשב

בנק מזרחי-טפחות מקיים רישום של כל פעולות והוראות הלקוחות לרבות תוכנן ומועדן, במסגרת הפעולות המוסדרות בכתב זה. הרישום ישמש הוכחה לכאורה הן לתוכן והן למועד ההוראות. הלקוח יכיר בכל הסכומים שיירשמו עקב ביצוע ההוראות הנזכרות למעלה, לחובת חשבונו.

 

 

חלוקת אחריות בין הבנק ללקוחותיו

אין באמור במסמך זה כדי לגרוע מאחריותו של מי מהצדדים על פי ההסכם שבין הבנק לבין הלקוח. במקרה של סתירה יקבעו הוראות ההסכם. ​