כלים לשירותך

שימוש בטוח בדיגיטל

על מנת להבטיח את אבטחת המידע בעת שימוש בערוצים הדיגיטלים מומלץ להקפיד על כמה כללים פשוטים

שימוש נכון בסיסמה

  •  עליך להיכנס לשירות האינטרנט עם הסיסמה הראשונית תוך 30 יום מקבלתה ולהחליפה לסיסמה אישית. אם לא תתבצע כניסה לשירות תוך 180 יום מהגדרת הסיסמה האישית הסיסמה תיחסם.

 

  •  מומלץ לבחור סיסמה איכותית שאינה קלה לניחוש. הרכב הסיסמה יכלול מינימום 6 תווים, המכילים לפחות 2 אותיות באנגלית ו-2 ספרות. מומלץ שהסיסמה תכיל גם סימנים מיוחדים כגון @-!-$

  •  רצוי שהסיסמה לא תכיל פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, תאריך יום הולדת, מספר תעודת זהות, מספר חשבון בנק, רצף של מספרים וכדומה.

  •  הקלדה שגויה של הסיסמה 5 פעמים ברציפות תגרום לחסימת השירות. במקרה כזה יהיה עליך לפנות לבנק לצורך שחרור סיסמתך.

  •  מומלץ להימנע מלרשום את הסיסמה במקום גלוי.

  •  מומלץ לא להשתמש או להתקין תוכנה המאפשרת שמירת סיסמאות, באופן חלקי או מלא, ולא לאשר מנגנוני שמירה אוטומטיים שמציעים הדפדפנים השונים.
​​​​​​​​​