חשבון עו"ש (עובר ושב) ושיקים
·        יתרה ותנועות בחשבון עובר ושב
·        העברות מחשבון לחשבון
·        תשלומים לבזק, לחברת  חשמל, למוסדות ממשלה ותשלום שכר לימוד לאוניברסיטת בר-אילן
·        תשלום משכורות (ללקוחות עסקיים)
·        הזמנת פנקסי שיקים
·        שיקים דחויים
·        שיקים מבוטלים
·        צפייה בתצלומי שיקים
השקעות
·        יתרת פיקדונות
·        יתרת חסכונות
·        הוספה לפיקדון קיים
·        הפקדה ומשיכה של פיקדונות
·        צפייה בנתוני קופות-גמל
ני"ע (ניירות ערך)
·        שווי תיק ניירות ערך
·        הוראות שבוצעו
·        תנועות שבוצעו
·        פירוט גביית מס
·        מידע על מסחר בניירות ערך
·       קנייה ומכירה כולל ניירות ערך זרים, כולל אפשרות   
     לשינוי וביטול הוראה
כרטיסי אשראי
·        חיובים וזיכויים קרובים ועתידיים בכרטיסי אשראי
·        הזמנת כרטיסי אשראי
·        החלפת כרטיס פגום
אשראי והלוואות
·        שערוך הלוואות בשקלים ובמטבע חוץ
·        קבלת הלוואות וחבויות בחשבון
·        קבלת הלוואה ברגע
מידע בנקאי כללי
·        מבצעים
·        שירותים חדשים
·        מדדים
·        עמלות
·        ריביות ועוד
מט"ח (מטבע חוץ)
·        יתרות ותנועות במטבע חוץ
·        פיקדונות מטבע חוץ
·        הפקדה לפיקדונות
·        המרה ורכישה של מטבע חוץ
·        תמחור וביצוע עסקאות באופציות
·        שערי מטבעות
·        מסחר בין-בנקאי
תמיכה בהנהלת חשבונות
·        יצוא תנועות בחשבון עו"ש בשקלים ובמט"ח לתוכנות "חשבשבת" או "פיננסית" לצורכי הנהלת חשבונות