כלים לשירותך

שטרות חדשים נכנסים למחזור

בימים אלה מפיץ בנק ישראל שטרות חדשים בערכים של 20 ₪ ו-100 ₪​.

מדוע מחליפים את שטרות הכסף?

במדינות מפותחות מחליפות את שטרות הכסף אחת למספר שנים עקב התיישנותם של סימני הביטחון בשטרות, התפתחויות טכנולוגיות בתחום ופיתוח אמצעי ביטחון מתקדמים נגד זיופים.
מדינת ישראל גם היא נוהגת כך ומחליפה את השטרות שהוכנסו למחזור משנת 1999.
השטרות בסדרה החדשה נבדלים זה מזה בצבע ובאורך ומכילים סימני ביטחון אשר ניתן לראות, לחוש בידיים ולגלות בעת הטיית השטר. בנוסף, כוללים השטרות סימני זיהוי ייעודיים לטובת העיוורים ובעלי לקויות הראייה.
 
האם ניתן להמשיך ולהשתמש בשטרות הישנים?
בהחלט. ניתן יהיה להשתמש בשטרות מהסדרה הקודמת (סדרה ב' של השקל החדש שהוכנסה למחזור החל משנת 1999) במשך מספר שנים.
כאשר שטרות מסדרה זו יגיעו לבנק ישראל הם יוחלפו בהדרגה בשטרות מהסדרה
החדשה.
בהמשך יפרסם בנק ישראל הוראות מפורטות בדבר תום
המועד להחלפת השטרות שבידי הציבור ויקצוב תקופה ארוכה בת שנים מספר, במהלכה תתאפשר החלפת השטרות הישנים בחדשים בסניפי הבנקים המסחריים ובבנק ישראל.

שטר חדש של 20 שקלים צד קדמי 

שטרות 20 ₪  ו 100 ₪ חדשים – סימני ביטחון

"לראות" בשטר
1. הדיוקן השקוף – סימן מים בצורת דיוקן זהה לדיוקן שעל השטר ולצדו הערך הנקוב. החזיקו את השטר מול האור וודאו שהדיוקן והערך הנקוב משתקפים בו. הסימן נראה משני צדי השטר.
2. הערך המנוקב – ערך השטר מנוקב בחלקו העליון של השטר בחורים זעירים. החזיקו את השטר מול האור וודאו כי אתם מבחינים בו. הסימן נראה משני צדי השטר.
3. חוט חלון – חוט הביטחון בגוון כחול - סגול שזור באמצע השטר ונגלה בשלושה "חלונות" בגב השטר. החזיקו את השטר מול האור וודאו כי הדיוקן והערך הנקוב מופיעים בחלונות בבירור. בהטיית השטר ישנה החוט גוון מכחול לסגול.

"לגעת" בשטר
4. הדיו הבולטת – הדיוקן, חתימת הנגיד, השנה העברית והלועזית,
טקסטים בשלוש שפות וכן הסימן הייעודי לעיוורים בשולי השטר מודפסים בדיו בולטת. העבירו אצבע על פרטים אלה, המודפסים משני צדי השטר, ותוכלו לחוש בבליטות.

"להטות" את השטר
5. הפס הזוהר – פס שקוף וזוהר משולב בשטר לצד הדיוקן. הטו את השטר בכיוונים שונים וודאו כי על גבי הפס מופיעים ונעלמים לסירוגין סמל המנורה והערך הנקוב.
6. הספר המוזהב - פרט עיצובי בצורת "ספר פתוח ומוזהב". הטו את
השטר קדימה ואחורה וודאו כי ה"ספר" משנה את צבעו מזהב לירוק. במקביל תוכלו לראות קו אופקי נע מעלה ומטה על פני "ספר".
 

 סימנים לעיוורים ולבעלי לקויות ראייה

7. הקווים שבשוליים – על כל שטר מודפסים צמדי קווים ומספרם גדל ככל שערך השטר עולה. צמדי הקווים ממוקמים בשוליים התחתונים משמאל ומימין ואפשר לחוש בהם באמצעות האצבעות.
8. אורך שונה לכל שטר – שטרות הסדרה החדשה נבדלים באורך. בין שטר לשטר קיים הפרש של 7 מ"מ.
9. ניגודיות בצבעי ספרות הערך הנקוב – ספרות גדולות וכהות מודפסות בדיו בולטת על רקע בהיר וספרות בהירות מודפסות על רקע כהה.
10. צבע שטר – לכל שטר צבע דומיננטי.

מי על השטרות?

רחל המשוררת (בלובשטיין)
1890-1931
נמנית עם הבולטות והמוכרות במשוררות העבריות והיא נחשבה בעיני רבים לראשונה שבהן.
שירתה, המצטיינת בפשטותה ובלשונה הקולעת, זכתה למקום של כבוד בתרבות העברית והיא אהובה על דורות רבים של קוראים. 
צד הפנים: נושא את דיוקן המשוררת על רקע ענפי עץ דקל.
צד הגב: נוף טיפוסי של חופי הכנרת בהשראת השיר "כנרת" וכן שורות מהשיר "ואולי לא היו הדברים.."

לאה גולדברג 
1911-1970
מהחשובות והבולטות שבמשוררות ישראל. עסקה גם בכתיבת סיפורת ומחזות, תרגום, עריכה, הוראה, ביקורת ומחקר.
שירתה הגותית ולשונה בהירה. היא מטפלת בנושאים אישיים ואינטימיים וכוללת תיאורים של נופים ארץ ישראליים ואירופיים.
צד הפנים: נושא את דיוקן המשוררת על רקע פרחי עץ השקד.
צד הגב: קבוצת איילות – מקור ההשראה לשירה מה עושות האיילות וכן שורות מהשיר "ימים לבנים".
 
​​​​​​