כלים לשירותך

תעריפון מלא לשירותי הבנק ליחידים/עסקים קטנים

 

חלק 1: חשבונות עובר ושב
גירסת PDF גירסת PDF
חלק 2: מידע, הודעות והתראות​ גירסת PDF גירסת PDF
חלק 3: אשראי​ גירסת PDF גירסת PDF
חלק 4: ניירות ערך גירסת PDF גירסת PDF
חלק 5: מטבע חוץ
גירסת PDF גירסת PDF
חלק 6: כרטיסי אשראי
חלק 7: סחר חוץ גירסת PDF גירסת PDF
חלק 8: עסקאות עתידיות, עסקאות בין מטבעיות ואחרות
גירסת PDF גירסת PDF
חלק 9: שירותים מיוחדים גירסת PDF גירסת PDF
חלק 10: חשבונות יהלומים
גירסת PDF גירסת PDF
חלק 11: הוצאות צד שלישי
גירסת PDF גירסת PDF
לתעריפון המלא גירסת PDF גירסת PDF

 

 

 

 
* לצפייה בקבצים  יש לוודא כי ברשותך הגרסה העדכנית של תוכנת אקרובט.
באפשרותך לשמור את התעריפון הרלבנטי במחשבך האישי כקובץ PDF  או XLS  (אקסל)
   

  ​​​