כלים לשירותך

אמנת שירות ללקוחות הייעוץ הפנסיוני

אנו, עובדי הייעוץ הפנסיוני במזרחי טפחות, מתחייבים למתן שירותי ייעוץ פנסיוני לכלל הלקוחות. הייעוץ, הטיפול והשירות ללקוח המיועץ יהיו מבוססים על אמינות, נאמנות, יושרה מקצועית, הוגנות ושקיפות.
 
אנו מתחייבים לעשות את המירב והמיטב עבור לקוחות הייעוץ הפנסיוני, תוך התחייבות להעניק שירות על בסיס אמון מלא לאורך זמן ונשאף באופן מתמיד למצוינות.
 
אמינות
נמלא את תפקידנו כיועצים פנסיונים ביושר, בטוהר מידות ובניקיון כפיים תוך ראיית טובת הלקוח בעדיפות עליונה. נקפיד על אמינות ודיווח אמת תוך נאמנות לערכי הבנק.
 
נאמנות
הנאמנות לענייניהם האישיים והמקצועיים של לקוחותינו תהיה נר לרגלנו ותנחה את פעילותנו. נזכור תמיד, כי לקוחותינו נותנים בנו את אמונם ומפקידים בידינו את ההחלטה החשובה ביותר מבחינת עתידם הכלכלי.
אנו מתחייבים בשמירה והגנה על פרטיות לקוחותינו, בכפוף להסכמים הקיימים בין הבנק לבין הלקוח.
 
כבוד האדם
ננהג כבוד בכל אדם באשר הוא, ונהיה קשובים לדומה ולשונה כאחד, מתוך זהירות ורגישות לכבודם ולעניינם. נקפיד לנהוג באורך-רוח, בסבלנות ובסובלנות עם לקוחותינו ועמיתינו, וננקוט כלפיהם גישה מקצועית ועניינית.
 
מצוינות
נעניק ללקוחותינו המיועצים את השירות המיטבי והמענה ההולם לצרכיהם המגוונים  והעדפותיהם. נכיר את הוראות הדין הרלוונטיות לעבודתנו ונשתתף בהדרכות והשתלמויות שיעשירו את ידיעותינו המקצועיות. נמלא את משימותינו בדבקות ובמסירות ונשאף בעקביות למצוינות, להישגיות ולהתחדשות בתחום המקצועי.
 
 
מחויבות
נראה עצמנו אחראים ומחויבים לקידום ענייניהם של לקוחותינו: משלוח מסמכים לפי דרישת הלקוחות במהירות המרבית, העברת בקשות ואישורים לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, הסבר ללקוחות על מלוא זכויותיהם ובכלל זה בעת הליך יישוב תביעה מול הגוף המוסדי על פי התנאים שנקבעו בפגישת הייעוץ.
 
כמו כן אנו מתחייבים לקיום פגישה תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית הלקוח, ולמסירת מסמכים תוך שבעה ימי עסקים. אנו נספק מענה ראשוני לכל פניה בזמן סביר שלא יעלה על שני ימי עסקים, ונמסור תשובות ברורות ומנומקות ככל הניתן.
     
יושרה
נפעל על-פי נורמות מקצועיות בלתי-מתפשרות ונשתית את פעילותנו על יושרה וסטנדרטים גבוהים, מבחינה אישית ומקצועית.
 
הוגנות
נתחשב בצרכיהם המגוונים של לקוחותינו, נקשיב ונבין את צרכי הלקוח וננהג עימם בהוגנות ובהגינות ונהיה מחויבים לפעול ביושר ובכנות כלפי לקוחותינו תוך התאמה לצרכיהם.
 
שקיפות
נדאג לשקיפות ובהירות ונתחייב כי המידע והנתונים אודות המוצרים הפנסיונים והשירות שלנו יהיה בשפה בהירה וברורה והמידע יהיה עדכני ורלוונטי ללקוח המיועץ.