כלים לשירותך

פיקדון קרמבולה - פיקדון דו מסלולי לטווח בינוני

למה קרמבולה?

פיקדון קרמבולה הוא פיקדון ייחודי המאפשר לך להשקיע בשני מסלולים במקביל - מדד וריבית ידועה מראש ובתום התקופה בוחר עבורך את הרווחי מבין השניים. בנוסף, הכסף זמין לך בכל יום מתום חודש. 

למי מתאים הפיקדון?

  • לקוחות המעוניינים להשקיע לטווח בינוני/ארוך וליהנות מתמורה וודאית תוך שמירה על הערך הריאלי של הכסף.
  • לקוחות המעוניינים להשקיע לטווח בינוני/ארוך וליהנות מריבית אטרקטיבית, אך מבקשים את האפשרות לתחנות יציאה במידה ויזדקקו לכספים במהלך תקופת הפיקדון.

המקצוענים בהשקעות יתאימו לך פיקדון

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:

מתלבטים באיזה מסלול להשקיע? תנו לקרמבולה לבחור בשבילכם!

קרמבולה - פיקדון לתקופה של עד 3 שנים המאפשר לקבל בתום התקופה את הרווח הגבוה מבין שני מסלולים: 
1. מסלול שקלי לא צמוד בתוספת ריבית שנתית קבועה 
2. מסלול שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן ללא תוספת ריבית

תחנות יציאה
הפיקדון מאפשר ללקוח תחנת יציאה מתום חודש בכל יום עסקים. 
במקרה בו תבוצע משיכה לפני מועד הפירעון, תמורת המשיכה תוצמד למדד המחירים לצרכן בלבד - ללא תוספת ריבית וללא הבטחת קרן ההפקדה הנומינאלית.
 

כיצד מפקידים?

בטלפון

​אצל הבנקאים שלנו בטלפון 8860*​​
בסניף

​אצל הבנקאים שלנו ​בסניפים​ 
הערות משפטיות
סכום מינימלי להפקדה 10,000 ₪. סכום מקסימלי להפקדה 5,000,000 ₪. הפקדון מיועד ללקוחות פרטיים בלבד. הזמינות מדי יום הינה מתום חודש ראשון ממועד ההפקדה. במועד הפירעון, הפיקדון יישא רווחים אשר יחושבו ברוטו, לפני ניכוי מס במקור, וזאת בשיעור הגבוה מבין המסלולים הבאים: שקלי – לא צמוד בריבית קבועה לבין שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, ללא תוספת ריבית. במקרה של משיכת כספים לפני תום תקופת הפיקדון ישולם סכום קרן ההפקדה כשהוא צמוד למדד, ללא תוספת ריבית, וההצמדה תהיה לעלייה ולירידה במדד, ללא הבטחת קרן ההפקדה הנומינאלית במקרה של ירידה במדד. מס ינוכה כחוק. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם. 


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

איך לפנות לבנקאים שלנו