כלים לשירותך

כמה משכנתא נוכל לקבל?

כל החלטה על היקף המשכנתא שניתן לקבל נבחנת לגופה. זאת, על פי נתוני הלווים, נתוני הנכס והעיסקה המבוקשת, ובכפוף לקריטריונים של הבנק, להוראות בנק ישראל ולשעבוד נכס

אתם מוזמנים להגיש בקשה למשכנתא ​בטופסבצ'אט​ או בטלפון ​8860*  -
ותקבלו מהמומחים שלנו אישור עקרוני מהיר לסכום הדרוש לכם ואומדן למימון שניתן לקבל.​​​​​​​​

​האישור עקרוני  למשכנתא תקף ל-3 חודשים. תוקף שמירת הריבית מותנה במאפייני ההלוואה*. 


הערות משפטיות​

​אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

​​​​​​​​​​​​*אם על פי אישור הבקשה להלוואה לא נדרש רישום שעבוד נוסף להבטחת ההלוואה - תוקף שמירת הריבית יהיה 12 יום מיום האישור.

אם על פי אישור הבקשה להלוואה נדרש רישום שעבוד חדש/נוסף להבטחת ההלוואה:

כל עוד לא הוצגו פרטי הנכס המיועד לשעבוד לצורך הבטחת ההלוואה - תוקף שמירת הריבית יהיה 24 יום מיום האישור. לאחר הצגת פרטי הנכס המיועד לשעבוד לצורך הבטחת ההלוואה - תוקף שמירת הריבית באישור הראשון יהיה 24 יום מיום האישור. בכל אישור מאוחר יותר - תוקף שמירת הריבית יהיה 12 יום מיום האישור.

מודגש כי במסלולי הריבית המשתנה תקופת שמירת הריבית חלה רק על שיעורי התוספת/הפחתה מריבית הבסיס. משמע - ריבית הבסיס (כגון: ריבית הפריים, ריבית הליבור, שיעור תשואת אג"ח, ריבית ממוצעת לזכאים וכד') עשויה להשתנות גם במהלך תקופת שמירת הריבית. מובהר כי לאחר תקופת שמירת הריבית גם שיעורי התוספת/הפחתה מריבית הבסיס עשויים להשתנות.

​​​​​​​