כלים לשירותך

האם ניתן לדחות את תשלומי המשכנתא?


כן. אנו מאפשרים לכל לקוחותינו להגיש בקשה לדחיית מלאה של 4 חודשים בתשלומי המשכנתא ללא עמלה.  ​​