כלים לשירותך

אזור אישי
GPS טפחות מאפשר התכתבות עם בנקאי ומעקב אחרי בקשת ההלוואה

הלוואת "בלון"

למי מתאימה הלוואת בלון?
ההלוואה מתאימה לרוכשי דירות שאמצעי המימון שלהם "סגור" זמנית בחיסכון או פיקדון וכד', וזקוקים להלוואה לתקופת ביניים עד לשחרור הכספים.
  
יתרונות ההלוואה:   
  •   מימון ביניים עד לשחרור הכספים     
  •   פירעון נוח המותאם לאפשרויותיך   
  •   ריבית קבועה ונמוכה: ההלוואה היא בריבית קבועה אשר לרוב נמוכה מהריבית להלוואות לתקופות ארוכות

לקבלת הצעה למשכנתא מהמומחים של טפחות

מלא את פרטיך ואנו נחזור אליך בהקדם:
  

קיימים 2 סוגי הלוואת בלון:

  

1. הלוואת בלון מלא

הלוואה בה הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה עליהם נפרעים בתשלום אחד בתום תקופה. ההלוואה מוצעת לתקופה של שנה עד שנתיים.
  

2. הלוואת בלון חלקי

הלוואה במהלכה הריבית הצמודה משולמת בתשלומים חודשיים והקרן הצמודה נפרעת בתשלום אחד בתום התקופה. ההלוואה מוצעת לתקופה של שנתיים עד שלוש שנים.
 
 

תנאי ההלוואה 

הצמדה: למדד המחירים לצרכן/למט"ח (דולר/אירו)/ללא הצמדה.
ריבית: קבועה לאורך כל תקופת ההלוואה/משתנה.
 
 
לרוכשי דירות המעוניינים בהלוואה למימון ביניים של רכישת דירה חדשה עד למכירת דירתם הישנה, מוצעות הלוואות מיוחדות מסוג משכנתא גשר לדירה​ במגוון מסלולי הצמדה.
 

 

הבהרה משפטית 

  • מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובכפוף לניתוח רמת הסיכון במסגרת אישור האשראי.
  • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים מעת לעת.  
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי

 

​​
​​​

איך לפנות לבנקאים שלנו