Generic placeholder image

הקלות בתקנות צ'קים ללא כיסוי

צ'קים שיחזרו בשל יתרה בלתי מספקת בחשבון, לא יחושבו כצ'קים חוזרים הנספרים להגבלת חשבון

במהלך חודש נובמבר 2023, צ'קים שיחזרו מסיבה של יתרה בלתי מספקת בחשבון (אכ"מ – אין כיסוי מספיק), לא יימנו כצ'קים שעשויים להביא להגבלת חשבון.


על מי חלה התקנה

  • תושבי אחד מהיישובים ברשימה הבאה: אביבים, אבן מנחם, אבשלום, אדמית, אוהד, אור הנר, איבים, אילון, ארז, אשקלון, בארי, בית הלל, בני נצרים, בצת, ברור חיל, ברעם, גבים, גברעם, גורנות הגליל, דוב"ב, דורות, דישון, דן, דפנה, דקל, הגורן, הגושרים, זיקים, זמרת, זרעית, חולית, חניתה, יבול, יד מרדכי, יובל, יכיני, יערה, יפתח, יראון, ישע, יתד, כיסופים, כפר גלעדי, כפר מימון, כפר עזה, כרם שלום, כרמיה, לימן, מבטחים, מבקיעים, מגן, מטולה, מלכיה, מנרה, מעיין ברוך, מפלסים, מצובה, מרגליות, משגב עם, מתת, נווה, נחל עוז, נטועה, ניר יצחק, ניר עוז, ניר עם, נירים, נתיב העשרה, סאסא, סופה, סעד, ע'ג'ר, עין הבשור, עין השלושה, עלומים, עמיעוז, עראמשה, פרי גן, צבעון, צוחר, קריית שמונה, ראש הנקרה, רמות נפתלי, רעים, שאר ישוב, שדה ניצן, שדי אברהם, שדרות, שובה, שומרה, שוקדה, שלומי, שלומית, שניר, שתולה, תושיה, תלמי אליהו, תלמי יוסף, תקומה
  • משרתי המילואים ומגויסי צו 8 או בני/בנות זוג
  • חללים, חטופים, שבויים או נעדרים, או בני משפחתם מקרבה ראשונה (בני זוג, הורים, אחים וילדים)
  • מי שנפצעו במלחמה ואושפזו למשך 7 ימים לפחות, או בני משפחתם מקרבה ראשונה
  • חברה שיש לה 5 בעלי מניות לכל היותר, ואשר מי שמחזיק ב-50% לפחות מהמניות גר באחד מהיישובים ברשימה שלעיל; משרת במילואים או מגויס בצו 8; חלל, חטוף, שבוי נעדר; פצוע מלחמה שאושפז למשך 7 ימים לפחות, או קרוב משפחה בקרבה ראשונה לאחד מאלה
  • שותפות רשומה שבה מנהל ושולט בלפחות 50% מנכסיה מי שגר אחד מהיישובים ברשימה שלעיל; משרת במילואים או מגויס בצו 8; חלל, חטוף, שבוי נעדר; פצוע מלחמה שאושפז למשך 7 ימים לפחות, או קרוב משפחה בקרבה ראשונה לאחד מאלה

כיצד מממשים את התקנה

התקנה תחול באופן אוטומטי על מי שמתגוררים באחד מהיישובים מהרשימה שלעיל

יתר הזכאים צריכים להצהיר על כך בפני בנקאי, באמצעות כל אחת מדרכי ההתקשרות עם הבנק (בסניף, בטלפון או בהתכתבות מאובטחת באמצעות האתר / אפליקציית ניהול חשבון)


תקנה לגבי צ'קים שחזרו באוקטובר 2023

לכלל לקוחות הבנק - צ'קים שחזרו בין ה-7.10.2023 ל-31.10.2023 מסיבה של יתרה בלתי מספקת, לא יימנו כצ'קים שעשויים להביא להגבלת חשבון. כמו כן, חשבונות שהסטטוס שלהם הפך למותרים או למוגבלים במהלך התקופה, בשל צ'קים שחזרו מסיבה זו, יחזרו לסטטוס הקודם ויקבלו מהבנק מכתב המעדכן על כך.

 

 

 

 

הבהרות

  • כפוף לתקנות צ'קים ללא כיסוי (סייגים לתחולת החוק) התשפ"ד-2023 ולתנאי הבנק
  • גריעת הצ'ק מסך הצ'קים ללא כיסוי אינה פוטרת את בעלי החשבון מהשלכות אחרות שעלולות להיות לאי תשלום הצ'ק, כגון: השפעה שלילית על דירוג האשראי וזכות המוטב לפעול לגביית הצ'ק באמצעות ההוצאה לפועל