Generic placeholder image

הלוואה לבעלי עסקים עד 50,000 ₪

יש בבעלותך עסק בדרום? באפשרותך לקבל הלוואה עד 50,000 ₪ ללא ריבית והצמדה

כדי להתמודד עם ההוצאות הכרוכות במצב הנוכחי, לבעלי עסקים יש אפשרות לקבל הלוואה עד 50,000 ₪ ללא ריבית וללא הצמדה. את ההלוואה אפשר להחזיר בתשלומים חודשיים של עד 12 חודשים וגם לבקש דחייה בתשלומי הקרן והריבית לתקופה של עד 90 יום.

למי ההטבה מתאימה

  • לקוחות בעלי חשבון עסקי שגרים או שבית העסק שלהם נמצא במרחק של עד 40 ק"מ מגבול עזה, או 2 ק"מ מגבול הצפון

האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. כפוף לשיקול דעת הבנק.
אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. 
לבדיקת זכאות להלוואות אחרות, ניתן לפנות לסניף בטלפון 8860*