Generic placeholder image

"הלוואה לצידכם" - עד 50,000 ₪

הלוואה לבעלי עסקים - עד 50,000 ₪ ללא ריבית והצמדה, בהתאם לצורך התזרימי, עם אפשרות לפרוס את ההחזרים ל-12 חודשים

"הלוואה לצדכם" - עד 50,000 ₪ ללא ריבית והצמדה

כדי להתמודד עם ההוצאות הכרוכות במצב הנוכחי, לבעלי עסקים יש אפשרות לקבל הלוואה עד 50,000 ₪ ללא ריבית וללא הצמדה. את ההלוואה אפשר להחזיר בתשלומים חודשיים של עד 12 חודשים וגם לבקש דחייה בתשלומי הקרן והריבית לתקופה של עד 90 יום.

זכאים להטבה: לקוחות בעלי חשבון עסקי שגרים או שבית העסק שלהם נמצא במרחק של עד 40 ק"מ מגבול עזה, או 2 ק"מ מגבול הצפון
בהתאם לצורך התזרימי

האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. כפוף לשיקול דעת הבנק.
אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
לבדיקת זכאות להלוואות אחרות, ניתן לפנות לסניף בטלפון 8860*