Generic placeholder image

הארכת פטור מתשלומי המשכנתא לחודש דצמבר

הארכת פטור מתשלומי המשכנתא בחודש נוסף ללקוחות תושבי שדרות. משך התקופה: נובמבר-דצמבר 2023

פטור מתשלומי המשכנתא בנובמבר-דצמבר 2023

מלקוחות תושבי שדרות שיש להם משכנתא בבנק, לא ייגבה חיוב המשכנתא לחודשים נובמבר ודצמבר 2023. הביטול יבוצע על ידנו אוטומטית.

מי זכאים להטבה

  • ההטבה תקפה לבעלי משכנתא בטפחות המתגוררים בשדרות או או שהנכס ששעבדו להבטחת המשכנתא נמצא בעיר.

 

הבהרות

  • ההטבה לא תינתן ללקוחות שתיק המשכנתא שלהם נמצא בטיפול משפטי