Generic placeholder image

הלוואה ייחודית עד 25,000 ₪

כדי להקל על התמודדות עם ההוצאות שנוצרו בשל המצב, אנו מציעים הלוואה של עד 25,000 ₪ ללא ריבית וללא הצמדה בהתאם לצורך התזרימי

פתרון ייחודי כדי להתמודד עם ההוצאות הכרוכות במצב - אפשרות לקבל הלוואה בסך של עד 25,000 ₪ ללא ריבית וללא הצמדה. את ההלוואה אפשר להחזיר בתשלומים חודשיים של עד 12 חודשים וגם לבקש דחייה בתשלומי הקרן והריבית לתקופה של עד 90 יום.

למי ההטבה מתאימה

  • לקוחות בעלי חשבון פרטי שגרים במרחק של עד 40 ק"מ מגבול עזה, או עד 2 ק"מ מגבול הצפון
    (ע"פ רשימת הישובים המפורסמת באתר בנק ישראל)

האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. כפוף לשיקול דעת הבנק.
אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
לבדיקת זכאות להלוואות אחרות ניתן לפנות לסניף בטלפון 8860*