הלוואה מקרן קורונה לעסקים

הלוואה בערבות מדינה מקרן שנועדה לסייע לעסקים להתמודד עם משבר הקורונה

ההלוואה מיועדת ללקוחות כל הבנקים, שבנוסף להלוואה נהנים מליווי מקצועי של בנקאי אישי.

הקרן הייעודית מעמידה הלוואה לעסקים בעלי מחזור הכנסות של עד 400 מיליון ₪ בשנה. ההלוואה מיועדת לצורך מימון הון חוזר וסיוע בקושי תזרימי שנוצר עקב משבר הקורונה.


איך מקבלים את ההלוואה?

יש להגיש בקשה באתר של משרד האוצר. בנקאי אישי ומקצועי יצור איתך קשר.


יתרונות ההלוואה

 • הריבית בשנה הראשונה משולמת על ידי המדינה. החל מהשנה השנייה ואילך ריבית של פריים + 1.5%
 • 5% ביטחונות נזילים
 • ערבות מדינה בשיעור של 85%
 • פריסת תשלומים עד 10 שנים
 • גרייס על הקרן ל-12 חודש
 • אישור בקשות בהליך מהיר​
 • פטור מעמלות ומאגרותמי זכאי להלוואה?

עסק קטן, בינוני או גדול המאוגד בישראל.


עיקרי תנאי ההלוואה

סכום ההלוואה

עסקים קטנים כהגדרתם בקרן (מחזור בשנה הקלנדרית האחרונה עד 25 מיליון ₪) - 40% ממחזור ההכנסות​.
עסקים בינוניים וגדולים כהגדרתם בקרן (מחזור בשנה הקלנדרית האחרונה של 25-100 מיליון ₪ ו-100-400 מיליון ₪, בהתאמה) - 40% ממחזור ההכנסות ולא יותר מ-20 מיליון ₪.

עסקים שהוקמו במהלך השנה האחרונה וטרם צברו שנת פעילות מלאה בגינה ניתן לדווח מחזור שנתי. המחזור יחושב כמחזור ממוצע חודשי המוכפל ב-12 ובהתאם לכך תחושב הזכאות.

תקופת ההלוואה 

עד 10 שנים עם גרייס לשנה על הקרן.

ריבית

הריבית בשנה הראשונה משולמת על ידי המדינה. החל מהשנה השנייה ואילך ריבית של פריים + 1.5%


 

הבהרות

 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
 • מתן ההלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובכפוף לניתוח רמת הסיכון במסגרת אישור האשראי.