Generic placeholder image

הקלות בהלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

כדי לסייע לך בהתמודדות עם האתגרים הכלכליים שמביאה איתה התקופה, מזרחי-טפחות מציע הקלות בקבלת ובפירעון הלוואות בערבות מדינה ובהלוואות מסחריות

הקורונה ש"חוגגת" כבר שנתיים ומסרבת לעזוב אותנו, יוקר המחיה הגובר והמלחמה באירופה שלפי התחזיות את השלכותיה הכלכליות נרגיש עוד זמן רב - כל אלה עלולים להכביד על הניהול השוטף של העסק. עדיין לא חזרנו לשגרה, אבל ההוצאות השוטפות לא מתחשבות במציאות שמסביב.

במיוחד בשבילכם, אנו מציעים מגוון הטבות שיקלו עליכם, בעלי עסקים קטנים ובינוניים, בתקופה המאתגרת הזאת.   


קרן 2016
דחיית תשלומים בהלוואות קיימות - ניתן לדחות את פירעון קרן ההלוואה ב-3 חודשים כולל שינוי מועד תום ההלוואה לתקופה דומה. 

הלוואות ליצואנים: עודכנו תנאי ההלוואות והזכאות להלוואה - בין היתר, סכום ההלוואה המרבי יעמוד על עד 15% ממחזור ההכנסות, וההלוואות יינתנו לתקופה של 60 חודשים, מתוכם עד 6 חודשי גרייס על הקרן. 


הלוואות כלליות 
דחיית תשלומים בהלוואות מסחריות קיימות לתקופה של עד 12 חודשים - מזרחי-טפחות מאפשר לבעלי חשבון עסק קטן לדחות את פירעון קרן ההלוואה לתקופה של עד 12 חודשים בתנאים אטרקטיביים.
להגשת בקשה לדחייה, יש לשלוח פנייה לבנקאי שלך באתר או באפליקציה, או להתקשר 8860* 

הבהרות

  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן ההלוואה
  • דחיית תשלומי הלוואה דומה לקבלת הלוואה חדשה בתנאי הריבית של ההלוואה המקורית. יש לבצע שימוש מושכל בהגשת הבקשה להקפאת תשלומים ובאורך תקופת ההקפאה המבוקש