הלוואה בערבות מדינה להתייעלות אנרגטית

אנו מציעים הלוואה מהקרן להתייעלות אנרגטית, שנועדה לייעל את צריכת האנרגיה ולהפחית את פליטת גזי החממה

תנאי ההלוואה

משתנה*

סכום

עד 7 שנים

תקופה

פריים

ריבית
* הסכום: עד 85% מההשקעה או עד 20% ממחזור העסקים - הנמוך מבניהם. חברת אסקו: עד 85% מההשקעה


ההלוואה מיועדת להתקנת טכנולוגיות שיפחיתו את צריכת החשמל בעסק ושיעילותן ניתנות למדידה בחיסכון באנרגיה במונחי קילו-וואט.
פרטים נוספים ניתן לקבל בדף מידע של משרד האנרגיה. להגשת בקשה יש לשלוח את הטופס לבחינה של וועדה בין משרדית מטעם המדינה. לאחר אישור הוועדה, תועבר הבקשה לבנק.

יתרונות קבלת ההלוואה במזרחי-טפחות

 • ריבית אטרקטיבית
 • הקלה משמעותית בביטחונות (שעבוד הציוד הממומן ככל שניתן)
 • ליווי צמוד של בנקאי אישי לאורך כל הדרך
 • פריסת סניפים רחבה
 • מזרחי-טפחות הוא הבנק הגדול הפעיל בקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים של משרד הכלכלה, והיחיד שזכה פעמיים ברציפות בקרן

מי רשאי להגיש בקשה להלוואה בקרן?

 • עסק מאוגד בישראל בעל ותק של 3 שנים לפחות (לחברות אסקו – נדרש ותק מינימלי של שנתיים)
 • לעסק אין כל חוב לרשויות המס בישראל
 • חשבון העסק או חשבונו הפרטי של מי מבעלי המניות בעסק אינו מוגבל או מעוקל ו/או מועמד להגבלה
 • העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או הקפאת הליכים ו/או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם
 • לעסק אין חוב שהוגדר "חוב פגום" (על פי הגדרות בנק ישראל) בחשבונות הקיימים בבנק

תנאים נוספים

פירעון ההלוואה יעשה בשיטת "שפיצר" או "קרן שווה".

עמלות: עמלת פתיחת תיק 200 ₪; עמלת הקצאת ערבות בשיעור 0.2% מקרן ההלוואה (עמלה זו מועברת למדינה)

ביטחונות:
 1. עסק רגיל: שעבוד ספציפי של הציוד. ככל שלא קיים ציוד לשעבוד, יופקדו בטוחות נזילות בשיעור של עד 15% מסכום ההלוואה. במקרה של טכנולוגיה ישראלית חדשנית, שיעור ערבות מדינה יהיה 85% ויילקחו עד 10% בטוחות נזילות.
 2. חברת אסקו: בטוחה נזילה בשיעור של 15% מסך עלות הפרויקט. במקרה של טכנולוגיה ישראלית חדשנית,  שיעור ערבות מדינה יהיה 85% ויילקחו עד 10% בטוחות נזילות.

הבהרות

 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן ההלוואה
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מבנקאי
נא למלא שם החברה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא ח.פ. יש להזין עד 10 ספרות
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
השארת פרטים