Generic placeholder image

בנק ישראל יוזם שינוי במשכנתא: מאפשר הגדלת הצמדה לריבית הפריים

החלטת בנק ישראל והמשכנתא שלנו: שאלות ותשובות

בנק ישראל הסיר את המגבלות שהטיל בשנת 2011 על תמהיל המשכנתא, ומאפשר לקחת הלוואה שעד שני שליש ממנה בריבית משתנה, ובכלל זה ברכיב ריבית הפריים (שעד היום הוגבל עד לשליש מההלוואה). על-פי הודעת בנק ישראל, לפחות שליש מההלוואה יהיה בריבית קבועה.

שאלות ותשובות מהמומחים של טפחות

רעייתי ואני לקחנו משכנתא מהבנק לפני 5 שנים. האם הצעד של בנק ישראל רלבנטי לנו, ויכול לסייע לנו בהפחתת ההחזר החודשי?
כדי לדעת אם החלטת בנק ישראל משפיעה על המשכנתא שלכם ובאיזה אופן, אנחנו ממליצים לפנות אלינו לאחר שהחלטת בנק ישראל תיכנס לתוקף. המומחים שלנו יערכו עבורכם סימולציה שתאפשר לכם לדעת אם כדאי לכם למחזר את המשכנתא הקיימת, ואם כן - לבנות יחד אתכם את תמהיל המשכנתא שהכי מתאים לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו  בטלפון 8860* שלוחה 4 ואז 3 (מחו"ל: 972-76-8048860+) בימים א'-ה' 08:00-18:30, ימי ו' 08:00-13:00 
מכתבות בתקשורת עולה שריבית הפריים נמצאת מזה זמן רב בשפל, מה שאומר שההחזר החודשי במסלול זה נמוך יחסית. האם כדאי לי לבקש ששני שליש מההלוואה יהיו ברכיב הפריים?
ריבית הפריים אכן נמצאת בשפל, אבל כדאי לזכור שבהלוואה ארוכה כמו משכנתא, יש סיכויים רבים שריבית זו תעלה, ככל שהמשק יחזור לפעילות כלכלית "נורמטיבית". עליית ריבית הפריים תייקר מיידית את ההחזר החודשי במסלול הזה. חייבים להביא זאת בחשבון כדי לבנות תמהיל משכנתא אחראי וזהיר, שיגן עליכם בכל תרחיש והתפתחות כלכלית. לבנקאי המשכנתאות שלנו יש את הידע והמומחיות לבנות, יחד אתכם, את התמהיל האופטימלי, שיתאים לצרכיכם למשך כל תקופת ההלוואה.

אנחנו שוקלים מזה זמן לרכוש דירה חדשה. קראנו שהחלטת בנק ישראל עשויה לעורר ביקושים בשוק הנדל"ן עד כדי עליית מחירים. האם זה נכון ואם כן - האם אתם ממליצים לי להזדרז ולרכוש דירה כבר כעת?
מומחי נדל"ן מעריכים שהאפשרות להוזיל בצורה מסוימת את החזרי המשכנתא, עשויה להכניס לשוק רוכשים נוספים כמו-גם משקיעי נדל"ן. ביקוש מוגבר, במיוחד באזורי ביקוש או במקומות שבהם היצע הדירות למכירה קטן, יכול בהחלט ללחוץ את המחירים כלפי מעלה.
ועדיין, בסופו של דבר, ההחלטה אם לקנות ומתי צריכה להיות קשורה לשאלה אם כבר מצאתם נכס שעונה על הצרכים שלכם, ומתאים לכם בכל ההיבטים של סביבה, חינוך, תחבורה וכו'. המומחים שלנו ישמחו להגיש לכם סיוע בכל השאלות וההתלבטויות שלכם, וכמובן לעמוד לרשותכם בשלב שבו תזדקקו להלוואה מהבנק למימון הרכישה.  

 

האם בעקבות השינוי ניתן לבצע מיחזור של ההלוואה ואז דחיית תשלומים?
לא ניתן. במיחזור נפרעת ההלוואה הישנה ונלקחת הלוואה חדשה, כך שהמיחזור מבטל את האפשרות של הלווה לדחות תשלומים.

לקוח חתם הסכם הלוואה על פי המגבלות הישנות על תמהיל ההלוואה. הלקוח טרם משך את הכספים או את חלקם. כיצד ניתן למשוך את היתרה כך שהתמהיל הכולל של סך ההלוואה יעמוד במגבלה החדשה?
במקרים אלו ניתן לבקש מהבנק לעדכן את הסכם ההלוואה ותנאיה כך שתתאפשר משיכת היתרה שטרם נלקחה בהתאם לאמור לעיל. ייתכן ושינוי כזה כרוך בשינוי תנאי ההלוואה, לרבות שינוי בריביות. חשוב לציין שאין באמור כדי להיחשב מיחזור או פירעון מוקדם.


לשאלות ותשובות של בנק ישראל בנושא

 

הבהרות

- אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
- האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
- מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק