אדוה דדון

אדוה דדון

כדי לתפוס נוכל צריך לחשוב כמוהו