סימונה וינקרץ

סימונה וינקרץ

לשמור על הכסף בתקופת אי-וודאות