רונן מנחם

רונן מנחם

2021 - שנת המעבר של כלכלת ישראל ושנת המבחן של השווקים הפיננסיים