סימונה וינקרץ

סימונה וינקרץ

עליית ריבית - זמן הפיקדונות