פיקדון רימונים לשנה בריבית קבועה

רוצה להשקיע את הכסף ועדיין להשאיר אותו זמין עבורך? פיקדון רימונים מאפשר לך להפקיד את הכסף לתקופה של שנה עם נזילות יומית לאחר שבוע

תנאי הפיקדון

שנה
תקופה
שקלי לא צמוד
הצמדה
מתום שבוע בכל יום עסקים
אפשרויות משיכה
קבועה
סוג ריבית
2,000 ₪
סכום מינימלי להפקדה

ללא הגבלה 
סכום מקסימלי להפקדה

שיעור הריבית השנתית בפיקדון

0.05%
במשיכה לפני מועד הפירעון תשולם ריבית מופחתת

לתנאי הפיקדון

איך ניתן להפקיד לפיקדון?

  • לפנות אלינו בצ'אט
  • להשאיר לנו את הפרטים שלך
  • להתקשר למקצוענים שלנו בהשקעות בטלפון *8860
  • להגיע לסניף הקרוב אליך

בעת הפנייה יש לציין את שם הפיקדון "רימונים לשנה", סוג פיקדון 187רוצה להפקיד ישירות מחשבונך לפיקדון?

להפקדה

 

הערות משפטיות

  • פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם
  • מס ינוכה כחוק
  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה לקבלת פיקדונות
דרכים ליצירת קשר
לשיחה עם בנקאי
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
דרכים ליצירת קשר
השארת פרטים