פיקדון ליצ'י ל-5 שנים בריבית קבועה מדורגת

רוצה שהכסף יהנה מהצמדה למדד וגם מאפשרות למשיכה? פיקדון ליצ'י מציע כעבור שנתיים ריבית שעולה מידי שנה. וגם תחנת יציאה אחת לשנה

לזמן מוגבל

תנאי הפיקדון

5 שנים
תקופה
צמוד מדד
הצמדה
מתום שנתיים בכל שנה
אפשרויות משיכה
קבועה
סוג ריבית
50,000 ₪  
סכום מינימלי להפקדה

5,000,000 ₪
סכום מקסימלי להפקדה

שיעורי הריבית השנתית בפיקדון

0.2%
שנתיים ראשונות
0.25%
שנה שלישית
0.3%
שנה רביעית
0.4%
שנה חמישית

תוקף ההצעה

עד 30.09.2020
תוקף

לתנאי הפיקדון

איך להפקיד לפיקדון?

  • לפנות אלינו בצ'אט
  • להשאיר לנו את הפרטים שלך
  • להתקשר למקצוענים בהשקעות בטלפון *8860
  • להגיע לסניף הקרוב אליך

 

בעת הפנייה יש לציין את שם הפיקדון "ליצ'י מדד ל-5 שנים", סוג פיקדון 374

הערות משפטיות

  • הריבית מחושבת כריבית דריבית שנתית
  • אין לראות בפנייה זו ייעוץ להשקעות
  • מס ינוכה כחוק
  • פרטי ההצעה המחייבים הינם בהתאם לתנאי הפיקדונות ובכפוף אליהם
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה לקבלת פיקדונות
  • קרן ההפקדה אינה מובטחת במקרה של ירידה במדד
דרכים ליצירת קשר
לשיחה עם בנקאי
אנא למלא שם פרטי
אנא למלא שם משפחה
אנא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
אנא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
דרכים ליצירת קשר
השארת פרטים