V-CHECK

בעלי עסק?
אנחנו מכירים את התסכול הכרוך ברדיפה אחר תשלומים מלקוחות בסוף החודש.
השיחה, התזכורות, המבוכה, ההשפעה על ימי האשראי ותזרים המזומנים שלך.
בדיוק בשביל זה הקמנו את מערכת הגבייה החכמה של חברת V-CHECK

המערכת מאפשרת לכם לנהל את מערך הגבייה במלואו:
שליחת בקשת תשלום או סדרת בקשות בקליק למספר מרובה של לקוחות (כולל הכנת הצ'ק הדיגיטלי ללקוח לאישור)
מערכת תזכורות אוטומטית (במיילים או בהודעות) ללקוח שלך על מנת שהתשלום יתקבל בזמן
ממשק תפעולי קל ונוח
סגירת מעגל באופן אוטומטי מגביית התשלום עבורך ועד קבלתו ישירות לחשבון הבנק שלך
ניהול מספר תהליכי גבייה במקביל

לקבלת ההנחה יש להזין את הקוד BMT​35353 בעת ההזמנה באתר V-CHECK​

ההנחה תינתן במעמד הקניה ​​
​​​​​​