Generic placeholder image Generic placeholder image
איך לבטל כרטיס אשראי שאבד או נגנב?
איך לבטל כרטיס אשראי שאבד או נגנב?

איך מבטלים כרטיס אשראי במקרה של גניבה או אובדן?​​

 • אם הבחנת שכרטיס האשראי שלך אבד או נגנב עליך להודיע על כך באופן מיידי לחברת כרטיסי האשראי או לסניף הבנק על מנת לבטל את כרטיס האשראי. באמצעות ביטול כרטיס אשראי ניתן להגן על כרטיס האשראי מפני ביצוע עסקאות נוספות על ידי גורם אחר.
 • במקרה בו נמצא הכרטיס שאבד או נגנב, השימוש בו אסור בהחלט.
 • במקרה של פקיעת תוקף כרטיס האשראי שלך או ביטולו, חובתך להחזירו לסניף הבנק או לחברת כרטיסי האשראי, בדואר רשום, כשהוא גזור בפס המגנטי, כדי למנוע את הגעתו לידיים הלא נכונות.
 • זכויותיך וחובותיך במקרה של שימוש לרעה בכרטיס האשראי שלך מוסדרים בחוק כרטיסי ​חיוב, התשמ"ו-1986​ (סעיפים 5 ו-6). לנוחיותך אנו מזמינים אותך לעיין בלשון ההוראות.


טלפונים לדיווח על גניבה או אובדן של כרטיס אשראי​

במקרה של גניבת כרטיס אשראי, אובדן או שימוש לרעה, עליך להתקשר למוקד הביטחון של חברת כרטיסי האשראי ולדווח באופן מיידי על אובדן הכרטיס. הודעה מהירה ומדויקת תפחית את הנזק ותבטיח טיפול מהיר בבעיה.

לנוחיותך, רשימת מספרי הטלפון של מוקדי חברות כרטיסי האשראי, אליהם יש להתקשר במקרה של אובדן, גניבה או שימוש לרעה בכרטיס:

 • תשלובת ישראכרט - 03-6364400
 • תשלובת ישראכרט - אמריקן אקספרס - 03-6364445
 • כ.א.ל - כרטיסי ויזה ודיינרס - 03-5723666

איך מזמינים כרטיס אשראי​ חדש

באפשרותך להזמין כרטיס אשראי חדש באתר הבנק, בעזרת בנקאי בטלפון 8860* או דרך חברת האשראי.

להזמנת כרטיס אשראי חדש באתר הבנק:
כניסה לאתר >> כרטיסי אשראי >> הזמנת כרטיס

בתוך 24 שעות מהזמנת הכרטיס, תישלח אליך הודעת SMS ובה קישור לצפייה בפרטי הכרטיס החדש


טיפים לשימוש בטוח בכרטיס אשראי

 • עליך לחתום מאחורי הכרטיס במקום המיועד לכך, מיד עם קבלת כרטיס האשראי.
 • מומלץ לשמור על כרטיס האשראי כאילו היה כסף מזומן.
 • אין להשאיר את כרטיס האשראי בתא הכפפות של הרכב - אחוז גבוה של גניבות כרטיסי אשראי מתבצעות מתוך הרכב.
 • אין להשאיל את כרטיס האשראי לאיש, גם לא לקרובי משפחה. כרטיס האשראי הוא אישי והאחריות עליו חלה על בעליו, גם כאשר הוא נמצא בידיים אחרות.
 • עדיף ללמוד את הקוד הסודי בעל פה, ולא לכתוב אותו במקום בו ניתן למצוא אותו.
 • אין להחזיק את הקוד הסודי בצמוד לכרטיס האשראי או במקום החזקתו של כרטיס האשראי.
 • לאחר כל פעולה בכרטיס האשראי, עליך לוודא שקיבלת את הכרטיס חזרה ולהחזיר את הכרטיס למקומו הקבוע.
 • לפני כל חתימה על אישור עסקה בכרטיס אשראי, עליך לוודא כי הסכום שחויב תואם את הסכום לתשלום.
 • עליך לבדוק את חשבונות האשראי החודשיים המגיעים לביתך, לסמן תשלומים שאינם מוכָּרים ולבדוק אותם מהר ככל האפשר מול חברת האשראי.
 • מי שמחזיק ביותר מכרטיס אחד, מומלץ לערוך רשימה של כל כרטיסי האשראי והקודים שלהם, ולאחסן רשימה זו בכספת או במקום בטוח אחר. אין לשים את הרשימה בארנק או בתיק הצמוד אליך במשך היום.
 • אין לנדב כל מידע בנוגע לחשבון הבנק, כרטיס האשראי, הקוד האישי או פרטים אישיים אחרים, למעֵט הפרטים הנדרשים לביצוע עסקת האשראי.
לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות