מידע שימושי לניהול החשבון

כלים ומידע על פעולות ושירותים בנקאיים לנוחותכם

מגוון הטבות והקלות שיסייעו לכם בימים אלו

מענק בסך של עד 20,000 ₪

מענק בסך של עד 20,000 ₪

במיוחד ללקוחות עסקיים שהעסק שלהם נמצא בעוטף

הלוואת מיגון לבניית ממ"ד

הלוואת מיגון לבניית ממ"ד

או למיגון חדר קיים

דחייה בתשלומי הלוואה

דחייה בתשלומי הלוואה

דחייה עד 3 חודשים בתשלומי ההלוואה