Generic placeholder image Generic placeholder image
איך נותנים הרשאה למשתמש אדמיניסטרציה?
איך נותנים הרשאה למשתמש אדמיניסטרציה?

כדי לתת הרשאה למשתמש אדמיניסטרציה בחשבון עסקי, יש להיכנס לאזור אישי > הרשאות בחשבון > וללחוץ על כפתור הוספת משתמש חדש.

בשלב זה, ממלאים את פרטי העובד שמוסיפים, מגדירים את סוג ההרשאות - צפייה במידע בלבד או צפייה במידע וייזום עסקאות - ומעבירים לו את מספר המשתמש שהתקבל עבורו ואשר מופיע במסך ניהול ההרשאות.

העובד שנתת לו הרשאה, יקבל הודעת SMS עם הנחיות לקביעת סיסמה וכניסה לחשבון.

לתשומת לבך, בחשבון עם מורשה חתימה אחד, ניתן לראות מיד את הוספת המשתמש. אם מדובר בחשבון עסקי עם שותפים, על כל מורשי החתימה לאשר את ההוספה, או שהיא תתבטל תוך 48 שעות.

כדי לשנות, לעדכן הרשאות למשתמשים קיימים או להסיר משתמש, יש ללחוץ על כפתור עריכה בטבלת המשתמשים ולבחור בפעולה הרצויה.

 

 

לא מצאת תשובה?  עוד שאלות נפוצות