מזרחי-טפחות בקהילה

בנק מזרחי-טפחות מאמין שבני אדם לפני הכל ומקדם פרויקטים חברתיים תוך מיקוד בערכים קבלת האחר, קידום שוויון הזדמנויות וערבות הדדית

בנק מזרחי-טפחות מקדם פרויקטים חברתיים תוך מיקוד בערכים קבלת האחר, קידום שוויון הזדמנויות וערבות הדדית

קבלת האחר

קידום שוויון הזדמנויות

ערבות הדדית