Generic placeholder image

מזרחי-טפחות למען קהילת תושבי לוד

הבנק מחויב לסביבה בה הוא פועל ורואה חשיבות בחיזוק הקשרים עם הקהילות המקומיות, ובהתאם, העמיק את המעורבות בעיר לוד

הבנק מחויב לסביבה בה הוא פועל ורואה חשיבות בחיזוק הקשרים עם הקהילות המקומיות, ובהתאם העמיק את המעורבות בעיר לוד.


הבנק שותף בפרויקטים של יזמות ילדים ונוער בקהילות השונות הקרובות אל מרכזי הפעילות של הבנק, ומעורב הן במימון והן בעשייה חברתית והתנדבות עובדים.

דוגמאות לפרויקטים שהבנק מקיים בעיר לוד:

 • "מלודיקה"
  חסות למועדון החברתי "מלודיקה", במסגרתו מתקיימת פעילות חברתית לבני נוער בעיר.
 • מועדון רכיבת אופניים
  מועדון רכיבה על אופניים בשכונת רמת אשכול בעיר , בו חברים בני נוער מכל המגזרים ויוצאים יחדיו לפעילויות רכיבה אתגרית משותפת.

 • מתנדבים בקהילה
  עובדי הבנק מצטרפים למסגרות התנדבותיות במועדוניות, בתי ספר, הכשרה פיננסית לצעירים במסגרת פרויקט "דרך הכסף" וכן באירועים עירוניים שונים כדוגמת "עדלודידע" ומרוץ לוד.

 • מרכז לגיל הרך
  הבנק תרם להקמת מרכז לגיל הרך המשרת את ילדי האוכלוסיות הערבית והיהודית המתגוררות בקרבת מתנ"ס שיקגו בעיר. 

 

 


  נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה או בקשה בכתובת kehila@umtb.co.il