Generic placeholder image

הלוואת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון

המדינה מעניקה הלוואת זכאות למשכנתא לאוכלוסיות שונות בהן זוגות צעירים, עולים חדשים, רווקים מעל גיל 30 ועוד. האם אתם זכאים למשכנתא מטעם המדינה? לנוחותכם ריכזנו עבורכם את כל המידע השימושי בנושא

מהי זכאות למשכנתא? 

זכאות למשכנתא, הנקראת גם הלוואת זכאות, היא הלוואה בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה באמצעות בנקים נותני משכנתאות שהורשו לכך, לצורך רכישה או בניית דירה למגורים.
הזכאות ניתנת למגזרים שונים באוכלוסייה, על סמך קריטריונים שקבעה המדינה. הלוואת זכאות נועדה לסייע לרכוש או לבנות דירה ולהגשים את החלום לבית משלך. בעזרת ההלוואה באפשרותך לרכוש את הדירה באופן מיידי, ולפרוע את ההחזרים החודשיים במשך תקופה ארוכה ובתנאים נוחים.

הלוואת זכאות היא למעשה הלוואה צמודה למדד בריבית קבועה הניתנת כנגד הדירה הנרכשת. השעבוד יבוטל כאשר ההלוואה תיפרע במלואה. 


מהם היתרונות בהלוואת זכאות למשכנתא?

 • ניתן לפרוע הלוואת זכאות ללא תשלום עמלה בגין פירעון מוקדם​ ללא צורך בהודעה מראש
 • הלוואת זכאות המשולבת עם הלוואה בנקאית מעניקה ללווה הנחה גדולה יותר בתשלום עמלת פירעון מוקדם בהשוואה ללווה שאינו זכאי, בעת פירעון מוקדם של ההלוואה הבנקאית


משכנתא לחסרי דירה

משכנתא לחסרי דירה מאפשרת ללקוחות לקבל מימון עבור רכישה/בנייה של דירה ראשונה באמצעות הלוואה בתנאים מועדפים, הניתנת מטעם המדינה. חישוב גובה ההלוואה מתבסס על מספר קריטריונים. בין היתר: שירות בטחוני, מספר ילדים, מספר האחים והאחיות ועוד.

מהם הקריטריונים לקבלת זכאות למשכנתא? 

הממשלה קובעת את סכום ההלוואה לזכאים ואת תנאיה (שיעור הריבית, תקופה, הצמדה וכו') בהתאם לסטטוס האישי של הזכאי ומיקום הדירה הנרכשת/הנבנית.
כל אזרח ישראלי חסר דירה, העונה לקריטריונים שקבע משרד הבינוי והשיכון, זכאי לקבל הלוואת זכאות מן המדינה, כדי לרכוש או לבנות דירה למגורים. במקרים מסוימים, גם אזרח שיש לו דירת מגורים, ונחשב בעל דירה, זכאי לקבל הלוואת זכאות מהמדינה.כיצד נקבע סכום הלוואת הזכאות למשכנתא? 

סכום הלוואת הזכאות נקבע על ידי הממשלה, ובשילוב עם הלוואה מכספי הבנק ניתן להגיע עד לשיעורי מימון גבוהים של הנכס. אישור ההלוואה נקבע, בין השאר, על פי כושר ההחזר של הלווה והנכס שמשמש כביטחון להלוואה.

אם הלוואת הזכאות אינה מספיקה למימון רכישת הדירה, אפשר להשלים את המימון הנדרש לרכישת הדירה באמצעות משכנתא מכספי הבנק. אם ידוע לך גובה הלוואת הזכאות שלך ואת תנאיה, יהיה לך קל יותר לחשב את סכום ההלוואה הבנקאית הדרוש לך. 

חישוב סכום הלוואת הזכאות לחסרי דירה

סכום הלוואת הזכאות מורכב מזכאות אישית ומהלוואת מקום, אם קיימת.

זכאות אישית

גובה הלוואת הזכאות האישית ותנאיה עבור זכאים חסרי דירה נקבע על פי מספר גורמים:
 1. התקופה לחישוב הזכאות נקבעת לפי המצב האישי של הלקוחות. עבור זוגות נשואים: מספר שנות נישואין. עבור עולים: מספר השנים מתאריך קבלת מעמד העולה. עבור יחידים: מעל גיל ההפרש בין גילם ל-30. עבור ידועים בציבור: נקבע באופן פרטני במסגרת ועדה. זוגות שנרשמו לנישואין ויחידים מתחת לגיל 30 אינם זכאים לניקוד בסעיף זה
 2. מספר ילדים
 3. מספר אחים ואחיות
 4. משך שירות ביטחוני - שירות חובה בצה"ל או משמר הגבול, שירות לאומי, שירות אזרחי וכן שירות מילואים במילואים לפחות 10 ימי מילואים מידי שנה במשך 6 השנים האחרונות.
 5. נכים מקבלים תוספת ניקוד לזכאות האישית בהתאם לסוג הנכות ולכללי משרד הבינוי והשיכון

 

הלוואת מקום

הלוואת מקום נקבעת על פי מיקומה הגיאוגרפי של הדירה המיועדת לרכישה או בנייה. רכישת דירה ביישובים הנמצאים באזורי עדיפות, על פי הגדרת הממשלה, מקנה זכות לסיוע נוסף מעבר לזכאות האישית הבסיסית, בכפוף לכללי משרד הבינוי והשיכון. זכות זו נקראת הלוואת מקום או סיוע יישובי.
משרד הבינוי והשיכון מעדכן מפעם לפעם את רשימת היישובים ואת סכומי הלוואת המקום. כמו כן, לעתים יוצאת הממשלה במבצעים לתקופת זמן מוגבלת ביישובים מסוימים, כדי לעודד רכישה או בניית דירות בהם.  


חישוב הזכאות האישית לעולים חדשים 

סכום הזכאות האישית לעולים חדשים מחושבת על סמך ניקוד אישי ותוספת בגין שירות בטחוני. כמו כן, על הניקוד הבסיסי יש "תוספת ניקוד מיוחדת לעולים חדשים" וכן "תוספת ותק" לעולים בעלי ותק של 5 שנים ומעלה בארץ.

ניקוד אישי
גובה הניקוד האישי, עבור עולים חדשים (כולל רווקים מגיל 21), נקבע על פי 3 פרמטרים:
1. תקופה לחישוב הזכאות - מספר השנים שעברו מתאריך קבלת מעמד עולה. תאריך קבלת מעמד עולה אצל בני זוג שעלו לארץ בתאריכים שונים, הוא תאריך העלייה המוקדם מבניהם
2. מספר ילדים

הניקוד המינימלי למשפחות עולים בשנה הראשונה בארץ הוא 1,700 נקודות, ומהשנה השנייה ואילך 1,800 נקודות
.

תוספות ניקוד לעולים חדשים

בנוסף לניקוד האישי, עולים חדשים כמוגדר להלן מקבלים תוספות ניקוד אוטומטית: זוג נשוי בו אחד מבני הזוג הוא עולה חדש והשני תושב ותיק, או עולה יחיד מעל גיל 45.

תוספת ותק לעולים

משפחת עולים בעלי ותק בארץ של יותר מ-5 שנים יקבלו "תוספת ותק" מיוחדת

מהי תעודת זכאות? 

תעודת זכאות לסיוע ברכישת דירה היא מסמך שמנפיק משרד הבינוי והשיכון באמצעות הבנקים נותני המשכנתאות שהורשו לכך מכוח החוק. התעודה מקנה לבעליה את הזכות לקבל הלוואת זכאות. גובה הלוואת הזכאות ותנאיה נקבעים על פי מעמדו האישי של המבקש (זוג צעיר, עולה חדש וכד'). נוסף על כך, תעודת הזכאות כוללת מגבלות שונות או התניות שעל הזכאי לעמוד בהן לצורך קבלת הסיוע.
תעודת הזכאות תונפק רק למי שעומד בקריטריונים שקבע משרד הבינוי והשיכון.

כיצד מנפיקים תעודת זכאות? 

 • עליך להגיע לאחד מסניפי הבנק בצירוף המסמכים הדרושים
 • נציג הבנק יעביר את הנתונים והפרטים שמסרת למשרד הבינוי והשיכון, ובתוך פרק זמן קצר ינפיק המשרד את התעודה. זמן הנפקת התעודה נע בין מספר ימים למספר שבועות, והוא תלוי במשרד הבינוי והשיכון
 • ניתן להנפיק את תעודת הזכאות עוד לפני רכישת דירה ולפני הגשת הבקשה להלוואה
  הנפקת תעודת הזכאות כרוכה בתשלום עמלה כמפורט בתעריפון עמלות של הבנק. 

תוקף תעודת הזכאות והארכתה

 • תוקף תעודת הזכאות הוא לרוב שנה מיום ההרשמה לקבלת תעודת זכאות
 • אם חל שינוי בנתונים האישיים שלך (שינוי במצב המשפחתי, לידת ילד וכו'), אזי לפני קבלת ההלוואה עליך לעדכן את התעודה או להאריך את תוקף התעודה (אם פג תוקפה), באחד מסניפי הבנק

מימוש זכאות למשכנתא

למימוש הלוואת הזכאות יש להגיש שתי בקשות: 
 • בקשה להנפקת תעודת זכאות בצירוף המסמכים הדרושים​, באמצעות נציגי הבנק (זאת כדי לקבל את אישור משרד הבינוי והשיכון לביצוע ההלוואה)
 • בקשה למשכנתא ​ 


מסמכים להנפקת תעודת זכאות

 •  תעודות זהות של הלווים כולל ספח 
 •  תעודת זהות של אחד מהורי כל אחד מהמבקשים (כולל ספח), או תצהיר הכולל את פרטי האחים והאחיות של המבקשים 
 •  אישור לגבי שירות בטחוני. שירות בצה"ל: אישור על מהלך שירות צבאי. ניתן להנפיק באתר צה"ל. שירות לאומי: אישור מהרשות לשירות לאומי אזרחי או מהגוף המוכר בו בוצע השירות הלאומי. שירות אזרחי: אישור מהרשות לשירות אזרחי.
 •  שירות מילואים: אישור מסוג "אישור שירות מילואים שש שנתי". ניתן להנפיק באתר המילואים של צה"ל
 •  מסמכים המעידים על מצב אישי (תעודת נישואין, תעודת גירושין וכדומה)
 •  אישור מהרבנות על הרשמה לנישואין (לזוגות העומדים להינשא)
 •  מבקשת משכנתא הנמצאת בהריון (משבוע 20 ואילך) – אישור מרופא על ההריון
 •  תעודת עולה (אם אחד מהמבקשים הוא עולה חדש, גם אם אינה בתוקף)
במקרים מסוימים ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים, בהתאם למעמד האישי של הזכאים ולהנחיות משרד הבינוי והשיכון. 

הבהרות

 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
 • אין באמור לעיל משום אישור ההלוואה
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי משכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא

אישור משכנתא מיידי