Generic placeholder image

הלוואת זכאות מטעם משרד הבינוי והשיכון

המדינה מעניקה הלוואת זכאות למשכנתא לאוכלוסיות שונות בהן זוגות צעירים, עולים חדשים, רווקים מעל גיל 30 ועוד. האם אתם זכאים למשכנתא מטעם המדינה? לנוחותכם ריכזנו עבורכם את כל המידע השימושי בנושא

מהי זכאות למשכנתא? 

זכאות למשכנתא, הנקראת גם הלוואת זכאות, היא הלוואה בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה באמצעות בנקים נותני משכנתאות שהורשו לכך, לצורך רכישה או בניית דירה למגורים.

הזכאות ניתנת למגזרים שונים באוכלוסייה, על סמך קריטריונים שקבעה המדינה. הלוואת זכאות נועדה לסייע לרכוש דירה ולהגשים את החלום לבית משלך. בעזרת ההלוואה באפשרותך לרכוש את הדירה באופן מיידי, ולפרוע את ההחזרים החודשיים במשך תקופה ארוכה ובתנאים נוחים.

הלוואת זכאות היא למעשה הלוואה צמודה למדד בריבית קבועה הניתנת כנגד הדירה הנרכשת. השעבוד יבוטל כאשר ההלוואה תיפרע במלואה. 


מהם היתרונות בהלוואת זכאות למשכנתא?

 • ניתן לפרוע הלוואת זכאות ללא תשלום עמלה בגין פירעון מוקדם​ לללא צורך בהודעה מראש
 • הלוואת זכאות המשולבת עם הלוואה בנקאית מעניקה ללווה הנחה גדולה יותר בתשלום עמלת פירעון מוקדם בהשוואה ללווה שאינו זכאי, בעת פירעון מוקדם של ההלוואה הבנקאית.
 • הנחה גדולה יותר בתשלום עמלת פירעון מוקדם - במקרה של שילוב הלוואת זכאות עם הלוואה מהבנק - וזאת לעומת לווה שאינו זכאי בזמן פירעון מוקדם של ההלוואה מהבנק.​


 משכנתא לזוגות צעירים 

משכנתא לזוגות צעירים מאפשרת לזוגות צעירים חסרי הון עצמי גבוה דיו לקבל מימון עבור קניית דירה. באמצעות הלוואה, הניתנת מטעם המדינה, בני הזוג יכולים לרכוש דירה בתנאים מועדפים. חישוב ההלוואה מתבסס על מספר קריטריונים בהם שירות צבאי, מספר שנות הנישואין, גיל בני הזוג, כמות הילדים,  מקום המגורים ועוד.

מהם הקריטריונים לקבלת זכאות למשכנתא? 

הממשלה קובעת את סכום ההלוואה לזכאים ואת תנאיה (שיעור הריבית, תקופה, הצמדה וכו') בהתאם לסטטוס האישי של הזכאי ומיקום הדירה הנרכשת/הנבנית.
כל אזרח ישראלי חסר דירה, העונה לקריטריונים שקבע משרד הבינוי והשיכון, זכאי לקבל הלוואת זכאות מן המדינה, כדי לרכוש או לבנות דירה למגורים. במקרים מסוימים, גם אזרח שיש לו דירת מגורים, ונחשב בעל דירה, זכאי לקבל הלוואת זכאות מהמדינה.כיצד נקבע סכום הלוואת הזכאות למשכנתא? 

סכום הלוואת הזכאות נקבע על ידי הממשלה, ובשילוב עם הלוואה מכספי הבנק ניתן להגיע עד לשיעורי מימון גבוהים של הנכס. אישור ההלוואה נקבע, בין השאר, על פי כושר ההחזר של הלווה והנכס שמשמש כביטחון להלוואה.

אם הלוואת הזכאות אינה מספיקה למימון רכישת הדירה, אפשר להשלים את המימון הנדרש לרכישת הדירה באמצעות משכנתא מכספי הבנק. אם ידוע לך גובה הלוואת הזכאות שלך ואת תנאיה, יהיה לך קל יותר לחשב את סכום ההלוואה הבנקאית הדרוש לך. 


חישוב סכום הלוואת הזכאות לחסרי דירה

סכום הלוואת הזכאות יכול להגיע במקרים מסוימים עד 95% מערך הדירה הנרכשת, והוא מורכב מזכאות אישית ומהלוואת מקום.

​ זכאות אישית

גובה הלוואת הזכאות האישית ותנאיה, עבור זכאים חסרי דירה, נקבע על פי  3 פרמטרים:
 1. התקופה לחישוב הזכאות - בהתאם לקבוצות אוכלוסייה ( זוגות צעירים/ זוגות שנרשמו לנישואין - התקופה לחישוב הזכאות היא תקופת נישואים, עולים חדשים – התקופה לחישוב הזכאות היא ותק בארץ, רווקים מעל גיל 30 – התקופה היא ההפרש בין גיל המבקש לגיל 30, משפחה חד הורית - התקופה לחישוב הזכאות היא מספר השנים שבהן ההורה הוא הורה יחיד)
 2. מספר ילדים
 3. מספר אחים ואחיות
 4. משך השירות בצה"ל (שירות חובה, שירות לאומי, שירות אזרחי, שירות מילואים במשך תקופה מסוימת - באישור מיוחד של ועדה בין-משרדית).
 5. נכים מקבלים תוספת ניקוד לזכאות האישית בהתאם לסוג הנכות ולכללי משרד הבינוי והשיכון.

 הלוואת מקום

הלוואת מקום נקבעת על פי מיקומה הגיאוגרפי של הדירה המיועדת לרכישה או בנייה. רכישת דירה ביישובים הנמצאים באזורי עדיפות, על פי הגדרת הממשלה, מקנה זכות לסיוע נוסף מעבר לזכאות האישית הבסיסית, בכפוף לכללי משרד הבינוי והשיכון. זכות זו נקראת הלוואת מקום או סיוע יישובי.
משרד הבינוי והשיכון מעדכן מפעם לפעם את רשימת היישובים ואת סכומי הלוואת המקום. כמו כן, לעתים יוצאת הממשלה במבצעים לתקופת זמן מוגבלת ביישובים מסוימים, כדי לעודד רכישה או בניית דירות בהם.
  


 חישוב הזכאות האישית לעולים חדשים 

סכום הזכאות האישית לעולים חדשים מחושבת על סמך ניקוד אישי ותוספת בגין שירות צבאי/לאומי. כמו כן, על הניקוד הבסיסי יש "תוספת ניקוד מיוחדת לעולים חדשים" וכן "תוספת ותק" לעולים בעלי ותק של 5 שנים ומעלה בארץ.

 ניקוד אישי

גובה הניקוד האישי, עבור  עולים חדשים (כולל רווקים מגיל 21), נקבע על פי  3 פרמטרים:
1. תקופה לחישוב הזכאות  -  מספר השנים שעברו מתאריך קבלת מעמד עולה. תאריך קבלת מעמד עולה אצל בני זוג שעלו לארץ בתאריכים שונים, הוא תאריך העלייה המוקדם מבניהם.
2. מספר ילדים
3. מספר אחים ואחיות
הניקוד המינימלי למשפחות עולים בשנה הראשונה בארץ הוא 1,700 נקודות, ומהשנה השנייה ואילך 1,800 נקודות.

תוספות ניקוד לעולים חדשים

בנוסף לניקוד האישי, עולים חדשים כמוגדר להלן מקבלים תוספות ניקוד אוטומטית: זוג נשוי בו אחד מבני הזוג הוא עולה חדש והשני תושב ותיק, או עולה יחיד מעל גיל 45.


 תוספת ותק לעולים

משפחת עולים בעלי ותק בארץ של יותר מ-5 שנים יקבלו "תוספת ותק" מיוחדת


מהי תעודת זכאות? 

תעודת זכאות היא מסמך שמנפיק משרד הבינוי והשיכון באמצעות הבנקים נותני המשכנתאות וגורמים  אחרים (לדוגמה חברות משכנות) שהורשו לכך מכוח החוק. התעודה מקנה לבעליה את הזכות לקבל הלוואת זכאות או סיוע בשכר דירה מכספי המדינה. גובה הלוואת הזכאות ותנאיה נקבעים על פי מעמדו האישי של המבקש (זוג צעיר, עולה חדש וכד'). נוסף על כך, תעודת הזכאות כוללת מגבלות שונות או התניות שעל הזכאי לעמוד בהן לצורך קבלת הסיוע.
תעודת הזכאות תונפק רק למי שעומד בקריטריונים שקבע משרד הבינוי והשיכון.


כיצד מנפיקים תעודת זכאות? 

 • עליך להגיע לאחד מסניפי הבנק בצירוף המסמכים הדרושים.   
 • נציג הבנק יעביר את הנתונים והפרטים שמסרת למשרד הבינוי והשיכון, ובתוך פרק זמן קצר ינפיק המשרד את התעודה. זמן הנפקת התעודה נע בין מספר ימים למספר שבועות, והוא תלוי במשרד הבינוי והשיכון.
 • ניתן להנפיק את תעודת הזכאות עוד לפני רכישת דירה ולפני הגשת הבקשה להלוואה.
  הנפקת תעודת הזכאות כרוכה בתשלום עמלה כמפורט בתעריפון עמלות של הבנק.
 

תוקף תעודת הזכאות והארכתה

 • תוקף תעודת הזכאות הוא לרוב שנה מיום ההרשמה לקבלת תעודת זכאות.
 • אם חל שינוי בנתונים האישיים שלך (שינוי במצב המשפחתי, לידת ילד וכו'), אזי לפני קבלת ההלוואה עליך לעדכן את התעודה או להאריך את תוקף התעודה (אם פג תוקפה), באחד מסניפי הבנק
 

מימוש זכאות למשכנתא

למימוש הלוואת הזכאות יש להגיש שתי בקשות: 
 • בקשה להנפקת תעודת זכאות בצירוף המסמכים הדרושים​, באמצעות נציגי הבנק (זאת כדי לקבל את אישור משרד הבינוי והשיכון לביצוע ההלוואה)
 • בקשה למשכנתא ​ 

מסמכים להנפקת תעודת זכאות

מסמכים נוספים 

 •    גרוש או מי שהיה גרוש בעבר: תעודת גירושין והסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין. 
 •    מי שנמצא בהליכי גירושין מעל שנתיים: אישור עדכני מהרבנות או מהערכאה המשפטית המתאימה על פתיחת תיק גירושין, מועד פתיחת התיק וכי בני הזוג גרים בנפרד.
הערה: במקרים מסוימים ייתכן שיידרשו מסמכים נוספים מעבר למפורט לעיל, בהתאם למעמד האישי של הזכאים ולהנחיות משרד הבינוי והשיכון. 

הבהרות

 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
 • אין באמור לעיל משום אישור ההלוואה
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
משאירים פרטים ואנו מיד מתקשרים
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא ת.ז.. 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
אישור משכנתא מיידי
דרכים ליצירת קשר
אישור משכנתא מיידי
צ'אט השארת פרטים חייגו אלי