Generic placeholder image

הקוד האתי של מזרחי-טפחות

בנק מזרחי-טפחות פועל בסביבה מרובת מחזיקי עניין, כלפיהם הוא מחוייב. כעובדי הבנק אנחנו נוגעים בתחומים חשובים לחייהם של אנשים רבים, ופועלים תחת חוקים ורגולציה שמתעדכנים תדירות.

מטרת הקוד האתי הינה להשתית את פעילותנו על סטנדרטים גבוהים, מבחינה אישית וארגונית, תוך חתירה להתאמה מירבית בין ערכי הקוד האתי לבין אופי הפעולה היום-יומית שלנו ותוך שאיפה למצוינות. המחויבות שלנו היא לפעול בהתאם לערכי הקוד כלפי כלל מחזיקי העניין של הבנק - לקוחות, עובדים, מנהלים, משקיעים, שותפים עסקיים, ספקים והקהילה. תפקידו של הקוד האתי הוא לקדם מערכת ערכים שתסייע באיזון בין המחויבויות הללו.

הקוד האתי איננו תחליף לעבודה בהתאם לחוק, לרגולציה ולנהלי הבנק אלא נילווה אליהם.

המנהלים בבנק מהווים דוגמה אישית בהתנהגותם בהתאם לערכי הקוד, ואחראים להתנהגות אתית ביחידתם ובסביבתם. אחריות זו אינה מפחיתה מאחריותו של כל עובד להתנהגותו שלו.

להלן מתוארים ערכי הקוד של הבנק. במציאות ייתכנו לעתים התנגשויות בין הערכים, העשויים לעורר דילמות באשר לאופן הפעולה הראוי, ושביחס אליהן נצטרך לבחור כיוון פעולה המונחה יותר ע"י ערך אחד אל מול אחר.
זהו מצב טבעי - אך מחייב התלבטות והתייעצות.


אמינות

נמלא את תפקידנו כעובדי בנק ביושר, בטוהר מידות ובניקיון כפיים. נקפיד על דיווח מהימן, מדויק ובמועד תוך זהירות ושיקול דעת בכל מערכות היחסים שנקיים – בתוך הבנק וכלפי ציבור הלקוחות, המשקיעים, הספקים ומחזיקי העניין השונים. נבטיח רק מה שבסמכותנו וביכולתנו לקיים ונעמוד בהבטחות שלנו. בה בעת, נקפיד על אמינות המערכות התפעוליות והמוצרים הבנקאיים שאנו מספקים, ועל פעולות הפרסום, השיווק והמכירה שאנחנו שותפים להם.


נאמנות ללקוחות

הנאמנות לענייניהם הכלכליים, העסקיים והכספיים של לקוחותינו תהיה נר לרגלנו ותנחה את פעילותנו. נזכור תמיד, כי לקוחותינו נותנים בנו את אמונם ומפקידים בידינו נושאים רגישים בעלי חשיבות רבה ביותר בעבורם. נראה בלקוחות שותפים עסקיים, נסייע להם בהשגת יעדיהם לאורך זמן, נעשה כל מאמץ לעמוד בציפיותיהם ואף למעלה מכך.


כבוד האדם

ננהג כבוד בכל אדם באשר הוא, ונהיה קשובים לדומה ולשונה כאחד, מתוך זהירות ורגישות לכבודם ולעניינם. ננהג באנושיות, באורך רוח, בסבלנות ובסובלנות כלפי כל מי שאנו באים איתם במגע במסגרת תפקידנו בבנק, וננקוט כלפיהם גישה עניינית נפעל מתוך כבוד והקשבה לדעות של אחרים גם במצבים של לחץ, ויכוח או אי-הסכמות. נפעל להכלה ולשיתוף של עובדים מאוכלוסיות מודרות ומוחלשות, ולשילובם בחיי העבודה.


מצוינות, מקצועיות ושירותיות

נפעל על-פי נורמות מקצועיות גבוהות; לשפר ולהשתפר, לקדם ולהתקדם, ללמוד ולהפיק לקחים על מנת להעניק ללקוחותינו את השירות המיטבי והמענה המקצועי ההולם לצרכיהם המגוונים. נכיר היטב את כל ההיבטים של התפקיד אותו אנו מבצעים ואת נהלי הבנק, ונמלא את התפקידים המוטלים עלינו בבנק במקצועיות ובשירותיות. נמלא את משימותינו בדבקות, במסירות, בעקביות ובנחישות, ונפעל על מנת להגיע להישגים ולהתחדשות בתחום המקצועי. נהיה זמינים וקשובים לצרכי הלקוחות החיצוניים והפנימיים וניזום פתרונות מקצועיים ומחדשים תוך השקעה ויוזמה כדי לעשות את הטוב ביותר האפשרי עבורם.


מחויבות לבנק

נראה עצמנו אחראים ומחויבים להשגת המטרות והיעדים העסקיים של הבנק. נרתום את הידע המקצועי, הניסיון והכישרון שלנו על מנת לתרום תרומה משמעותית להתפתחותו ולשגשוגו של הבנק, תוך שמירה על יציבותו. נמלא את התפקידים המוטלים עלינו בבנק במקצועיות, ביעילות ובאחריות, תוך ניהול יעיל של הזמן, וניצול יעיל של המשאבים שעומדים לרשותנו, ונפעל בנחישות להצלחתו ולהתפתחותו העסקית תוך יצירת ערך ארוך-טווח לבעלי המניות.


הוגנות

נקיים מערכת יחסים הוגנת ואכפתית עם לקוחותינו, עם כלל מחזיקי העניין בבנק ועם עמיתינו לעבודה, ונהיה מוכוונים ע"י יושר, היגיון וחתירה לאמת. נימנע מאפליה, מאי-צדק ומניצול לרעה של מעמד או מצב ומעיוותים והטיות לא מוצדקות. נציע ללקוחות מוצרים ושירותים המתאימים להם, ונקיים מהלך עסקים הוגן עם הספקים ויתר השותפים העסקיים שלנו.


שקיפות

נפעל בשקיפות ובבהירות בקשרינו עם כלל מחזיקי העניין, ונציג בפניהם מידע מירבי ותמונת מצב מקיפה וברורה, ככל שניתן, בכל נושא, באופן שיאפשר להם לקבל את ההחלטות הטובות ביותר בעבורם. נפעל בפתיחות ובשיתוף פעולה בין ובתוך קבוצות עובדים ובין דרגים ניהוליים, ונפעל לקיומם של תהליכי עבודה ותוצרים ברורים ונהירים. נקיים תקשורת פנים ארגונית פתוחה בהתאם לרגישות הנושאים שעל הפרק.


אחריות חברתית וקהילתית

נשאף לפעול בכל מגזרי הפעילות ובכל שכבות האוכלוסיה תוך קידום עסקי הבנק. נפעל לעשיית עסקים בראיית תועלת חברתית וסביבתית, בין היתר, ע"י קידום תהליכי מיחזור, התייעלות אנרגטית וחסכנות בצריכה. נקדם התנהגויות המשפרות את איכות החיים של הקהילות שבסביבתן אנו פועלים, ונרתם לקידום מטרות חברתיות באמצעות מעורבות חברתית בקהילה והתנדבות וכן על ידי מתן תרומות.