מחשבון משכנתא

מחשבון שיעזור לכם לדעת כמה משכנתא תוכלו לקבל, מה ההחזר החודשי שמתאים לכם וכמה כסף עומד לרשותכם לקניית דירה

מהי מטרת המשכנתא?

400,000
10,000,000
100,000
5,000,000
4
30

מוזמנים לשנות את הנתונים ולראות איך זה משפיע על ההחזר החודשי

טיפ בנקאי| כדי לקבל משכנתא לדירה במחיר שציינת, כדאי להגדיל את ההון העצמי
החזר חודשי
סכום המשכנתא
להצעת המומחים של מזרחי-טפחות
100,000
5,000,000
4
30

מוזמנים לשנות את הנתונים ולראות איך זה משפיע על מחיר הדירה

מחיר הדירה
סכום המשכנתא
סכום ההחזר החודשי

המומחים שלנו מציעים

התמהיל שבחרתי

לידיעתך|ברכישת דירה ראשונה תוכלו לקבל משכנתא עד 75% משווי הדירה
הריבית הכוללת הצפויה
סכום ההחזר הצפוי בסוף תקופת המשכנתא
החזר חודשי צפוי
החזר חודשי ראשון
החזר חודשי מרבי צפוי

המומחים שלנו מחכים לכם

אישור מיידי למשכנתא

 

רוצים לקבל מושג על החזרי המשכנתא הצפויים לכם? מחשבון משכנתא ייתן לכם הערכה על גובה ההחזר בהתאם לשקלול הנתונים שתמלאו - מחיר הדירה וסך ההון העצמי שברשותכם, מסלולי ההלוואה ותקופת המשכנתא.
על סמך הנתונים שתמלאו ותמהיל המשכנתא שתבחרו, המחשבון יציג לכם את סכום המשכנתא שתצטרכו, הערכות של סכום ההחזר הצפוי הראשון ושל סכום ההחזר הצפוי בסוף תקופת המשכנתא, ואת הריבית הכוללת הצפויה.


תמהילים (סלים) אחידים
האישור העקרוני שתקבלו מהבנק כולל הצעות מחיר עבור 4 תמהילים (סלים). 3 מתוכם הם תמהילים אחידים שהוגדרו על ידי בנק ישראל, והתמהיל הרביעי הוא הצעת המומחים של מזרחי-טפחות בהתאם לנתונים שמילאתם
מטרת התמהילים האחידים היא להקל עליכם להשוות עלויות בין הצעות המחיר השונות מהבנק ובין הצעות המחיר שתקבלו מבנקים אחרים.
התמהילים שהגדיר בנק ישראל:

 1. הלוואה שבה כל הסכום בריבית קבועה לא צמודה
 2. הלוואה שבה 1/3 מהסכום בריבית קבועה לא צמודה, 1/3 מהסכום בריבית משתנה על בסיס פריים ו-1/3 מהסכום בריבית משתנה כל 5 שנים, צמודה למדד, על בסיס אג"ח ממשלתי
 3. הלוואה שבה מחצית מהסכום בריבית קבועה לא צמודה ומחצית מהסכום בריבית משתנה על בסיס פריים

חשוב לדעת כי התמהילים האחידים כמו גם התמהיל שמוצע על ידי הבנק, מבטאים רמות שונות של סיכון ואין בהם כדי להוות המלצה על תמהיל כלשהו מביניהם.


התחזיות והמדדים השונים המוצגים במחשבון
עבור כל אחד מהתמהילים (סלים) האחידים מוצגים שיעור הריבית הכוללת החזויה וסך התשלומים הצפויים בפועל. נתונים אלה לוקחים בחשבון את העמלות ואת התשלומים החודשיים הצפויים לאורך תקופת ההלוואה. זאת, בהתבסס על התחזיות לשינויים במדד המחירים לצרכן ובגובה הריבית במשק, העדכניות נכון למועד מתן האישור העקרוני למשכנתא.
התחזיות לשינויים במדד ובריבית נגזרות ממחירי האג"ח הממשלתיות ומהערכות פעילים בשוק ההון. בשל העובדה שהתחזיות מתבססות על שוק ההון בהתאם למצב הכלכלי בעת גיבושן ייתכן ששיעורי הריבית והתשלומים שישולמו בפועל יהיו שונים. חשוב לדעת, כי כל הבנקים מתבססים על אותן תחזיות, כדי שבסיס ההשוואה בין ההצעות השונות יהיה אחיד.
הסכומים המוצגים במחשבון מהווים הערכה בלבד, ואין בהם משום התחייבות מצד הבנק או מצד בנק ישראל או מצד כל גוף אחר. התחזיות מתפרסמות באתר בנק ישראל [קישור] ומתעדכנות מדי שבועיים.


מהו לוח שפיצר
לוח שפיצר הוא טבלה המפרטת את דרך הסילוק ההדרגתי של חוב (במקרה זה, המשכנתא), ומבוססת על תשלום חודשי קבוע לאורך כל תקופת ההלוואה המורכב מסכומים משתנים של קרן וריבית. לסכום זה מתווספים הפרשי הצמדה, על החלקים הצמודים שבהלוואה.


 

הבהרות

 • אי-עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק.
 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • חישוב סכומי ההחזר החודשי בתמהילים (סלים) האחידים של בנק ישראל נעשה על-פי לוח שפיצר
 • הסכום שמוצג לתשלום ראשון הוא עבור חודש מלא
 • הנתונים עם תחזית מבוססים על תחזית בנק ישראל
 • כל סכום עם תחזית מבוסס על תחזיות שנגזרות משוק ההון בהתאם למצב הכלכלי בעת גיבושן. לכן ייתכן שהסכומים שישולמו בפועל יהיו גבוהים יותר או נמוכים יותר
 • הסכומים המוצגים במחשבון נכונים למועד זה ועשויים להשתנות בעתיד
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן אשראי
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מהמומחים של טפחות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
משאירים פרטים ואנו מיד מתקשרים
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא ת.ז.. 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
רוצה לקבל הצעה למשכנתא?

מומחי משכנתא שלנו זמינים עבורך גם ב-WhatsApp וישמחו להתאים לך הצעה למשכנתא