כל השירותים שלנו בכל הערוצים

אנו מעניקים ללקוחותינו מגוון שירותים - בדיגיטל, בטלפון ובעמדות המידע. רוצה לברר באיזה ערוץ ניתן לבצע פעולה מסוימת? כאן נמצא כל המידע

אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בכל דרך שנוחה לך:

השירותים שלנו זמינים לך בערוצים השונים. לקבלת מידע על הפעולות שניתן לבצע ובאיזו דרך, יש להיכנס לטבלה לפי התחום המבוקש

 

הפעולה: העברת כספים במזרחי-טפחות

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: העברת משכורות לרשימת מוטבים

אפשר לבצע:  בסניף באתר      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: העברת כספים לבנק אחר

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

הפעולה: העברת כספים מיידית לבנק אחר

אפשר לבצע:  באתר באפליקציה      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: העברת כספים מיידית במערכת זה"ב

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: פתיחה, שינוי או ביטול הוראת קבע מחשבון לחשבון

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על הוראת קבע

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

הפעולה: פתיחה, שינוי או ביטול הרשאה לחיוב חשבון

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על הרשאה לחיוב חשבון

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

הפעולה: תשלום לרשויות ממשלתיות או מקומיות

אפשר לבצע:  בסניף באתר      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: הפקדת מזומן

אפשר לבצע:  בסניף בעמדת מידע      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: משיכת מזומן

אפשר לבצע:  בסניף בעמדת מידע      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: פריטת מזומן

אפשר לבצע:  בסניף        

______________________________________________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על תנועות אחרונות

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על תנועות עתידיות

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על תנועות בחשבון לפי תקופה

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: קבלת יתרה עדכנית

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

הפעולה: פתיחת חשבון חדש

אפשר לבצע:  בסניף באפליקציה      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: סגירת חשבון

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר    

______________________________________________________________________________________

הפעולה: עדכון פרטים אישיים

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר    

______________________________________________________________________________________

הפעולה: מידע כללי על החשבון

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה לקבלת מסגרת אשראי בחשבון

אפשר לבצע:  בסניף באתר      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה לשינוי מסגרת אשראי בחשבון

אפשר לבצע:  בסניף באתר באפליקציה    

______________________________________________________________________________________

הפעולה: הצגת מידע מחשבונות בבנקים אחרים

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: הפקת אישורים: ניכוי מס במקור, אישור יתרות, תעודת זהות בנקאית

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

 

הפעולה: הזמנת פנקסי צ'קים

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

הפעולה: שינוי תאריך פירעון לצ'ק דחוי

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: ביטול צ'ק

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר    

______________________________________________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על צ'קים

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

הפעולה: הפקדת צ'ק

אפשר לבצע:  בסניף באפליקציה בעמדת מידע    

______________________________________________________________________________________

הפעולה: הפקדת צ'ק דחוי

אפשר לבצע:  בסניף בעמדת מידע      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: פדיון צ'ק דחוי לפני זמן הפירעון

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: הנפקת צ'ק בנקאי

אפשר לבצע:  בסניף        

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה לניכיון צ'קים

אפשר לבצע:  בסניף באתר      

______________________________________________________________________________________

 

הפעולה: קניית ומכירת ניירות ערך

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על תיק ניירות ערך שלי

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה להעברת תיק ניירות ערך לגוף פיננסי אחר

אפשר לבצע:  בסניף באתר באפליקציה    

______________________________________________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על פעילות בנגזרים

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: ביצוע פעולות בנגזרים

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: הפקדה לפיקדון או לחיסכון

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: משיכת כספי פיקדון או חיסכון

אפשר לבצע:  בסניף        

______________________________________________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על פיקדון או חיסכון

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

הפעולה: פתיחת הוראת קבע לפיקדון או לחיסכון

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: המרת מטבע חוץ

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: קניית מט"ח

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

הפעולה: משיכת מט"ח

אפשר לבצע:  בסניף        

______________________________________________________________________________________

הפעולה: העברת כספים במט"ח

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר    

______________________________________________________________________________________

הפעולה: סחר חוץ

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר    

______________________________________________________________________________________

הפעולה: מידע כללי

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

הפעולה: הזמנת כרטיס אשראי

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: החלפת קוד סודי של כרטיס אשראי

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: מידע כללי

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה לקבלת הלוואה חדשה

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה לפירעון הלוואה

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה לשינוי בתנאי הלוואה

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על הלוואה קיימת

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה בעמדת מידע

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה להפקת ערבות בנקאית

אפשר לבצע:  בסניף        

______________________________________________________________________________________

הפעולה: הגשת בקשה למשכנתא חדשה

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: קבלת מידע על אישור עקרוני למשכנתא

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: קבלת משכנתא

אפשר לבצע:  בסניף        

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה למיחזור משכנתא במזרחי-טפחות

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: קבלת פרטים על משכנתא קיימת

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה לשינוי מועד חיוב של ההחזר החודשי

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: מתן הודעה מוקדמת על פירעון משכנתא

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה לפירעון מוקדם של משכנתא

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: עדכון פרטים אישיים

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה לקבלת מכתב כוונות לפני פירעון משכנתא

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה להסרת שעבוד

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה לעדכון ביטוח חיים ו/או מבנה במשכנתא

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה לגרירת משכנתא

אפשר לבצע:  בסניף        

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה לשינוי חשבון בנק לחיוב המשכנתא

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר באפליקציה  

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה לשינוי לווים או ערבים

אפשר לבצע:  בסניף        

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה להפקת אישורים

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר    

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה להסדרת חוב בתשלומי המשכנתא

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה להפקת שטר משכנתא

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון      

______________________________________________________________________________________

הפעולה: בקשה להקפאת משכנתא

אפשר לבצע:  בסניף בטלפון באתר    

______________________________________________________________________________________