אחריות תאגידית במזרחי-טפחות

סביבה, חברה וממשל

בנק מזרחי טפחות מכיר בכך כי קיים קשר הדוק בין מצוינות עסקית ובין תפיסה ערכית אחראית ומתוך כך חרט על דגלו עשייה חברתית וסביבתית אשר משולבת כחלק אינטגרלי בליבת העסקים ובתרבות הארגונית