Generic placeholder image

משקיעים בלקוחות

להתקדם ולהישאר בן אדם

דיגיטל יש לכולם אבל אצלנו יש גם בן אדם. בנק מזרחי-טפחות חרט על דגלו את תפיסת "הבנקאות ההיברידית" – השילוב המיטבי בין בנקאות אנושית ודיגיטלית.


הבנק מחויב להצלחת כלל לקוחותיו ופועל לייצר עבורם ערך לאורך זמן בכל אחד ממישורי פעילותו. מחויבות זו באה לידי ביטוי בהתנהלות הוגנת ויצירת מגוון ערוצים לקבלת שירות ומוצרים מותאמים לצורכי כל לקוח.
הבנק מחויב להקשיב לצורכי הלקוחות, לשמור על פרטיותם ולתת להם כלים מקצועיים שיתרמו להצלחתם.

עוד על המוצרים והשירותים הניתנים לאוכלוסיות השונות