הלוואה לכל מטרה

הוצאות בלתי צפויות? אנחנו מציעים הלוואה בתנאים אטרקטיביים לכל מטרה, לטווח קצר או ארוך ובהתאם להעדפותיך

הוצאות בלתי צפויות? אנחנו מציעים הלוואה בתנאים אטרקטיביים לכל מטרה, לטווח קצר או ארוך ובהתאם להעדפותיך

במזרחי-טפחות רוצים לאפשר לך לממש את המטרות שלך ולהציע לך את הפתרון הטוב ביותר לכך.


איך מגישים בקשה להלוואה?


יש לך כבר משכנתא אצלנו? רוצה הלוואה נוספת?

אם יש לך משכנתא במזרחי-טפחות, ניתן לקבל גם הלוואה לכל מטרה כנגד שיעבוד דירתך.
אנו מציעים לך הלוואה החל מ-40,000 ₪ לתקופה של 4-30 שנים,

על פי הנחיית בנק ישראל, בתקופת משבר הקורונה ניתנה הקלה לפיה סך ההלוואות הוא עד 70% משווי הנכס המשועבד, ולא 50% כמו בימי שגרה. בנוסף, ניתן לדחות את החזר התשלומים ב-3 החודשים הראשונים. 

כל בקשת אשראי או דחיית החזר תשלומים שתוגש לבנק תיבחן באופן פרטני ותתקבל לגביה החלטת אשראי בהתייחס לנתונים שונים, ביניהם נתוני הלווים והביטחונות המשועבדים לבנק.

לקבלת הלוואה יש להצטייד בפרטים הבאים:

  • תעודת זהות
  • תדפיסי חשבון עו"ש לכל החשבונות ל-3 החודשים האחרונים
  • 3 תלושי שכר אחרונים
  • אסמכתה למטרת הלוואה

 

הערות משפטיות

  • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
  • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
  • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן ההלוואה
  • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
  • סך כל ההלוואות המובטחות בנכס נדל"ן מסויים לא יעלה על 70% משווי הנכס
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הלוואות
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
דרכים ליצירת קשר
השארת פרטים