הלוואה לכל מטרה

הוצאות בלתי צפויות? אנחנו מציעים הלוואה בתנאים אטרקטיביים לכל מטרה, לטווח קצר או ארוך ובהתאם להעדפותיך

הוצאות בלתי צפויות? אנחנו מציעים הלוואה בתנאים אטרקטיביים לכל מטרה, לטווח קצר או ארוך ובהתאם להעדפותיך

במזרחי-טפחות רוצים לאפשר לך לממש את המטרות שלך ולהציע לך את הפתרון הטוב ביותר לכך, עם הלוואה לכל מטרה בתנאים נוחים במיוחד. 

אם בשל הוצאות בלתי צפויות עליך לקחת הלוואה נוספת, ניתן להגיש בקשה להלוואה חדשה. במקרה זה, ניתן לדחות את מועד התשלום הראשון דרך אתר ניהול חשבון: נכנסים לאזור הלוואות ומשכנתאות > ההלוואות שלי > פירוט הלוואות שקליות > ולוחצים על הכפתור הכתום "בקשה לדחיית פירעון הלוואה שקלית"


איך מגישים בקשה להלוואה?


יש לך כבר משכנתא אצלנו? רוצה הלוואה נוספת?

אם יש לך משכנתא במזרחי-טפחות, ניתן לקבל גם הלוואה לכל מטרה כנגד שיעבוד דירתך.
אנו מציעים לך הלוואה החל מ-40,000 ₪ לתקופה של 4-30 שנים,

על פי הנחיית בנק ישראל, סך כל ההלוואות הוא עד 50% משווי הנכס המשועבד.

כל בקשת אשראי שתוגש לבנק תיבחן באופן פרטני ותתקבל לגביה החלטת אשראי בהתייחס לנתונים שונים, ביניהם נתוני הלווים והביטחונות המשועבדים לבנק.

לקבלת הלוואה יש להצטייד בפרטים הבאים:

 • תעודת זהות
 • תדפיסי חשבון עו"ש לכל החשבונות ל-3 החודשים האחרונים
 • 3 תלושי שכר אחרונים
 • אסמכתה למטרת הלוואה

 

הבהרות

 • הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת ללא הודעה מוקדמת
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
 • מתן כל סוגי אשראי וכרטיסי האשראי, סוג הלוואה וביטחונות בכפוף לשיקול דעת הבנק
 • האמור לעיל הינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה כלל וכלל הצעה למתן ההלוואה
 • התנאים המחייבים את הצדדים הם התנאים הכלולים במסמכי ההלוואה וכל מסמך אחר שייחתמו על ידי הבנק והלקוח
 • סך כל ההלוואות המובטחת בנכס נדל"ן מסויים לא יעלה על 50% משווי הנכס
 • דחיית תשלומי הלוואה דומה לקבלת הלוואה חדשה בתנאי הריבית של ההלוואה המקורית. יש לבצע שימוש מושכל בהגשת הבקשה להקפאת תשלומים ובאורך תקופת ההקפאה המבוקש
דרכים ליצירת קשר
לקבלת הצעה מבנקאי
נא למלא שם פרטי
נא למלא שם משפחה
נא למלא 9 ספרות כולל ספרת ביקורת
נא למלא מספר טלפון (ספרות בלבד)
השארת פרטים