Generic placeholder image

חשבונות לא פעילים וחשבונות על שם קרובים שנפטרו

האם קיימים על שמכם או על שם קרוביכם שנפטרו חשבונות בנק או פיקדונות לא פעילים?

אתר הר הכסף של בנק ישראל יכול לסייע באיתור חשבונות ופיקדונות לא פעילים

מה ניתן למצוא באתר הר הכסף?

 • חשבון לא פעיל על שמך - חשבונות לא פעילים הם חשבונות שלא בוצעה בהם פעולה ביוזמת לקוחות במשך 10 חודשים ויותר והבנק ניסה ליצור קשר עם הלקוחות ללא הצלחה
 • חשבון על שם קרוב שנפטר


כיצד ניתן לאתר חשבון באתר הר הכסף?

 • נכנסים לאתר הר הכסף
 • מבצעים הרשמה ונכנסים לאחר זיהוי
 • עונים על מספר שאלות שיופיעו באתר
 • לאיתור חשבון על שם נפטר - יש להזין את מספר זהותו ואת תאריך הפטירה
 • המערכת תציג את שמות הבנקים בהם נמצאו חשבונות או פיקדונות לא פעילים
 • מצאת חשבון או פיקדון במזרחי-טפחות? המערכת תציג לך את פרטי ההתקשרות של מזרחי-טפחות בו ניתן לקבל פרטים נוספים


בנק מזרחי-טפחות מציע לנוחותך מידע נוסף:​

לסיוע באיתור חשבונות ופיקדונות לא פעילים הרשומים על שמך בבנק מזרחי טפחות, אפשר לפנות אלינו בטלפון 076-8048860 או בטלפון *8860 שלוחה 1.

לאיתור חשבונות על שם קרוב משפחה שנפטר ניתן לשלוח אלינו מייל לכתובת דוא"ל: infolaw@umtb.co.il, לצורך טיפול בבקשתכם על המייל להכיל את הפרטים והמסמכים הבאים:

 1. צילום תעודת הזהות של הפונה
 2. צילום צו ירושה
 3. מספר טלפון נייד של הפונה

אם בהמשך תקבע פגישה בסניף יש להגיע לפגישה עם ת.ז ומסמכים מקוריים.