Generic placeholder image

מלגות לסטודנטים

מזרחי טפחות מסייע לסטודנטים צעירים ומוכשרים, תושבי הפריפריה החברתית והגיאוגרפית, לזכות בהשכלה גבוהה במוסדות אקדמאיים

הבנק מעניק מדי שנה מלגות לעשרות סטודנטים מצטיינים הנמנים על אוכלוסיות מוחלשות.

מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה – הבנק מעניק מלגות לסטודנטים יוצאי אתיופיה, וזאת במסגרת הקשר עם מכון פוירשטיין והאוניברסיטה העברית שנוצר כבר בשנת 2014.

בנוסף, הבנק משתף פעולה עם מוסדות אקדמאיים שונים ומעניק מלגות לסטודנטים הלומדים לתואר במקצועות פיננסיים במספר אוניברסיטאות ומכללות, ביניהן: האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת חיפה, מכללת תל חי, מכללת ספיר ואוניברסיטת בן גוריון. כנגד המלגה, הסטודנטים מתבקשים לבצע התנדבות, בהעדפה לתחום החינוך הפיננסי.

 


  נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה או בקשה בכתובת kehila@umtb.co.il