Generic placeholder image

חנוכיית המתנות

מדי שנה, לקראת חג החנוכה רוכשים עובדי הבנק מתנות לילדי פנימיות ומועדוניות רווחה. הפרויקט זוכה להצלחה גדולה ולמעורבות גבוהה בקרב העובדים

במסגרת פרויקט ייחודי זה, מדי שנה, לקראת חג החנוכה רוכשים עובדי הבנק מתנות לילדי פנימיות ומועדוניות רווחה. הפרויקט זכה להצלחה גדולה ולמעורבות גבוהה בקרב העובדים.

הבנק מזמין מדי שנה את העובדים לרכוש מתנות לחנוכה לילדי אומנה, פנימיות ומועדוניות רווחה המופעלים על ידי עמותות חברתיות, מתוך מאגר מתנות רחב.

בשנת 2023, בעקבות המלחמה, מתנות החנוכה שנרכשו על-ידי עובדי והנהלת הבנק, חולקו לילדי שדרות והעוטף באמצעות משאיות 'כתום.ישראל' ועובדי בנק מזרחי-טפחות שהגיעו לבתי המלון ברחבי הארץ בהם שוהים הילדים.

העובדים משתתפים בחלק מעלות המתנות כתרומה ואת ההשלמה לעלות המלאה של המתנות תורמת הנהלת הבנק. בנוסף מוזמנים העובדים לצרף ברכה אישית שמחולקת ביחד עם המתנה לילדים שיקבלו אותן. 

 


  נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה או בקשה בכתובת kehila@umtb.co.il