Generic placeholder image

הגשת בקשות לתרומה

בנק מזרחי-טפחות מחויב למעורבות בקהילה ומעניק תרומות לעמותות הפועלות למען החברה

כארגון עסקי הפועל בקהילה, הבנק רואה עצמו מחויב למעורבות והשקעה בה.
בהתאם לאסטרטגיה החברתית של מזרחי-טפחות, #בניאדםלפניהכל, אנו מעניקים תרומות כספיות לעמותות לטובת מטרות חברתיות, בדגש על פעילות למען קבלת האחר, קידום שוויון הזדמנויות וערבות הדדית.
זאת, בנוסף למעורבות חברתית פעילה של עובדי הבנק.
הבנק מקצה מדי שנה תקציב לתרומות, וההחלטות על אישור התרומות וגובהן מתקבלות בוועדת התרומות של הבנק המתכנסת אחת לתקופה. 

על מנת שנבחן את בקשתכם לתרומה, אנא ודאו שהנכם עומדים בתנאי הבסיס הבאים:

  1. העמותה המגישה את הבקשה היא עמותה רשומה עם אישור לקבלת תרומות (סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה) ובעלת אישור ניהול תקין בתוקף.
  2. התרומה היא עבור מטרה מוגדרת, והעמותה מתחייבת לממש את תרומת הבנק אך ורק למטרת התרומה שמצוינת בפנייה.
  3. התרומה לא מיועדת לפעילות פוליטית.
בקשה לוועדת התרומות של בנק מזרחי-טפחות תוגש באמצעות הדוא"ל לכתובת: kehila@umtb.co.il.
לאחר החלטת הוועדה, תישלח בדוא"ל הודעת אישור או דחייה.

לפרטים נוספים בנושא תרומות ניתן לפנות לטלפון: 076-8048012 או לדוא"ל: kehila@umtb.co.il