אנחנו אתכם גם ברגעים הקשים

מזרחי-טפחות עומד לצידכם בתקופה קשה זאת, ומעניק לכם הטבות שיקלו עליכם. מחזקים אתכם